Tapering ne demektir?

Finansal piyasalarda son dönemde en sık kullanılan kelime “tapering”. Peki nedir bu tapering? “Tapering”in sözlük anlamı kademeli azaltmaktır. Ekonomi ve finanstaki karşılığı ise merkez bankalarının, yaptıkları geniş ölçekli varlık alımlarının …

Devamını oku

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen …

Devamını oku


ÖTV’nin konusu nedir?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli; – (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, – (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, …

Devamını oku

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren …

Devamını oku

Otomatik Seans Durdurma Nedir?

Sistemin işleyişi iki aşamalıdır. Birinci Aşama (İlk Durdurma): PP sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek herhangi bir pay sırasında anormal fiyat veya miktar hareketi meydana geldiğinde, o payın sırası sistem …

Devamını oku

Fiili dolaşımdaki pay oranı nedir?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, pay piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir. SPK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hesaplanarak ilan edilir. SPK tarafından belirlenen …

Devamını oku