Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir?

KKDF, gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur. KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Kuruluş Amacı Nedir?

Merkez Bankası, KKDF uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak 1988 yılında uygulamaya koymuştur.

Merkez Bankası KKDF’yi 2002 yılına kadar takip edip uygulamasını fiilen yürütmüştür. 2002 yılından sonra ise KKDF takip ve tahsilatı Maliye Bakanlığına devredilmiştir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi İşlemler Üzerinden Yapılır?

KKDF kesintisinin yapıldığı kredili işlemler şunlardır:

– Yurt içi bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan tüketici kredileri
– Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler
* TL cinsinden
* Döviz cinsinden
– Vadeli ithalat işlemleri

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Kimlerden Yapılır?

KKDF, yurt içinden tüketici kredisi kullanan, yurt dışından kredi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınmaktadır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Mükellefleri Kimlerdir?

KKDF’nin mükellefleri:

bankalar,

finansman şirketleri,

vadeli ithalat yapan kişilerdir.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları Nelerdir?

KKDF kesintisi,

  1. a) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan,

– Tüketici kredilerinde % 15,

– Diğer kredilerde % 0,

  1. b) Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 0,
  2. c) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından

sağladıkları

– Ortalama vadesi 1 yıla kadar olan TL kredilerde % 1

– Döviz ve altın kredilerinde ortalama vadeye göre % 0 ila % 3,

  1. d) Vadeli ithalatta % 6

oranında yapılır.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı