Yeni nesil ‘Milli Ekonomi

Türkiye’nin ‘Milli Ekonomi’ hamlesi, 1960’lı yıllarla birlikte başlayan ‘planlı dönem’de, ‘ithal ikamesi’ politikaları önceliklendirerek, Türkiye’nin demir-çelik, petro-kimya, alüminyum, otomotiv, motor, çimento gibi sektör ve alanlarda büyük yatırımlara ağırlık vermesiydi. Ne …

Devamını oku

‘Teknoloji Savaşı’ tam gaz

Küresel ‘mobil uygulama’ pazarı, tarihinde ilk kez, 2020 yılında 100 milyar doları aşacak. Türkiye’nin dijital alandaki yerli ve milli girişimcilerinin küresel mobil uygulama pazarı ve küresel dijital oyun pazarındaki başarılarını …

Devamını oku

Küresel ‘sermaye savaşları’ büyüyor

Uluslararası ekonomi kurumları ve yönetim danışmanlık şirketleri tarafından son dönemde gerçekleştirilen araştırma ve dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerine yönelik anket çalışmaları, küresel tedarik zincirinin Asya-Pasifik ağırlıklı bir yapıdan …

Devamını oku

Ege ve Akdeniz’de ‘Türkiye Kasırgası’

Asya-Pasifik’te ‘ilahi rüzgar’ bölge ve dünya siyasetini değiştirecek önemli kırılmaları beraberinde getirmiştir. Moğol İmparatorluğu’nun Japonya’ya karşı 1274 ve 1281 seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Moğolların bir fırtınada donanmasının yüzde 75’ini kaybetmesi …

Devamını oku

‘Normalleşme’de ‘patika’yı belirlemek

‘Kovid-19’ küresel virüs salgının geçtiğimiz şubat-mayıs döneminde sebep olduğu küresel şok sonrasında, ülkelerin haziran ayından itibaren ağırlık verdikleri ‘normalleşme’ adımları, ülkeden ülkeye ekonomik toparlanmada farklı tabloları da beraberinde getiriyor. Avrupa …

Devamını oku


‘2. Faz’ın özü ‘istikrar’

‘Kovid-19’ küresel virüs salgınıyla mücadelenin ilk fazı 5 milyar insan için hayli zor, hayli fedakarlık dolu geçti. Dünya ekonomisi açısından 1. Faz’ın ‘sosyo-ekonomik’ sonuçları, etkileri 2. Dünya Savaşı, 1929 Büyük …

Devamını oku

‘Kuşak-Yol’ ve Libya

‘Kuşak-Yol’ inisiyatifiyle 21. Yüzyıl’ın güç merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Çin’in son dönemde içinden geçtiği süreç, son 10 yılda izlemeye özen gösterdiği dikkatli ve özenli süreçle, ‘yumuşak ve itinalı diplomasi’yle uyuşmazlık …

Devamını oku

Yok öyle ‘sadece bana égalité’

Avrupa Birliği antlaşmasının 2. maddesi Avrupa Birliği’nin temel değerlerini şöyle tanımlar: “Birlik, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına …

Devamını oku

‘İslamofobi’nin ekonomik gerekçeleri

19. Yüzyıl’da, dünya ölçeğinde Hıristiyan nüfusun ciddi bir ağırlığı söz konusuydu. 1950’de, Soğuk Savaş başladığında Hıristiyan nüfusun büyüklüğü 960 milyona dayanmış, Müslüman nüfus 408 milyon ulaşmıştı.1990’da Soğuk Savaş bittiğinde, Hıristiyan …

Devamını oku

‘Green Deal’ ve yenilenebilir enerji

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun geçtiğimiz yılın aralık ayı içerisinde yayımladığı ve dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin yönünü, hatta kimi uzmanlara göre kaderini dahi etkileyebileceği düşünülen ‘Avrupa Yeşil Düzeni’ Planı (Green …

Devamını oku