Barışın teminatı ‘yenilenebilir enerji’

1820’lerden beri, 1. Sanayi Devrimi’nin ‘kömür’e dayalı olarak ivme kazanmasından bu yana, ardından 1900’lerin başı itibariyle ‘elektrik’e dayalı rekabetin de hız kazanmasıyla, ‘enerji jeopolitiği’ olarak tanımlayabileceğimiz, 100 yılı geride bırakmış …

Devamını oku


5 ‘Mega- Trend’ ve yerel kalkınma

İki ‘siyah kuğu’, küresel pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı küresel ekonomi-politik sistemi derinden sarsmış olsa da, Atlantik ile Asya- Pasifik arasındaki rekabeti şekillendiren 5 temel ‘mega trend’ gündemdeki yerini zayıflamadan korumakta. …

Devamını oku

‘Mali Disiplin’e dayalı Keynesyen Model

Tüm uluslararası ekonomik teşkilatlarda, ekonomi bazlı düşünce kuruluşlarında ekonomik model ve iktisat teorisine dayalı yaklaşım tartışmalarının kalitesine ve üslubuna bakıyorum; Türkiye’de ‘neoliberal ortodoks’ modeli savunanların ‘Keynesyen Model’i savunanlara karşı tavrı, …

Devamını oku

2023 için gözler ‘Çin’de

Son 20 yıldır Çin Ekonomisi dünya ekonomisinin büyüme performansı açısından da, küresel ticaret açısından da, bilhassa küresel tedarik zinciri sistemi açısından en belirleyici ekonomilerinden birisi olmakta. Uzunca bir süredir ekonomik, …

Devamını oku