Fiili dolaşımdaki pay oranı nedir?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, pay piyasalarında işlem gören payların halka açıklık oranlarını gösterir. SPK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hesaplanarak ilan edilir. SPK tarafından belirlenen …

Devamını okuYatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir? Kaç Tip Yatırım Fonu vardır? Yatırım Fonu, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, payları, özel ve …

Devamını oku

Serbest Bölgelerin Avantajları Nelerdir?

Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar: 1. Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı • Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, …

Devamını oku

Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş …

Devamını oku

Fiyat istikrarı nedir?

Fiyat istikrarı insanların yatırım, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Fiyat istikrarı, gelişmiş ülkeler için yüzde 1 ila yüzde 3 …

Devamını oku