Türk Telekom 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (16.02.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçlar – Nötr

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 9,81 TL
Hedef Fiyat: 13,29 TL
Getiri Potansiyeli: %35

 Tek seferlik ertelenmiş vergi gelirinin etkisiyle beklentileri aşan net kar. Yılın dördüncü çeyreğinde Türk Telekom’un net karı yıllık bazda %1,8 düşüşle 1,08 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle net kar marjı da, önceki yılın aynı dönemindeki %14,43 seviyesinden %10,99 seviyesine geriledi. Net kardaki görünümde, operasyonel karlılıktaki zayıflama ve piyasalarda artan volatilite sonucu şirketin döviz hareketlerine karşı artan hassasiyetinin net kar üzerinde yarattığı baskının bir defaya mahsus olarak kaydedilen ertelenmiş vergi geliri ile dengelenmesi etkili oldu. Açıklanan rakam kurum beklentimizin %127, piyasa beklentisinin de %105 üzerinde gerçekleşti. Net kar tahminimizdeki farklılık, beklentimizin üzerinde gerçekleşen ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı. Net finansal giderler bu dönemde önceki yılın aynı dönemindeki 907 milyon TL’den 2,18 milyar TL’ye yükseldi. Alt kalemlerine baktığımızda, 4Ç21’de finansal piyasalarda artan volatilite sonucu şirketin döviz hareketlerine karşı hassasiyetinin artması nedeniyle net kur farkı gideri yıllık bazda %372,4 artışla 1,59 milyar TL seviyesine yükseldi. Net faiz giderleri de, şirketin düzeltilmemiş net borç/FAVÖK rasyosunun önceki yılın aynı dönemindeki 1,23x seviyesinden 1,32x seviyesine yükselmesinin etkisiyle yıllık bazda %12,1 artışla 536 milyon TL’ye yükseldi. Diğer yandan, geçen yılın aynı döneminde 98,96 milyon TL seviyesinde ertelenmiş vergi gideri yazan şirket, bu dönemde 817,08 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Bu arada ertelenmiş vergi gelirinden arındırılmış net kar rakamının yılık bazda %76 düşüşle 267 milyon TL seviyesine işaret ettiğini belirtmek isteriz. Net kar tek seferlik gelirin etkisiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olsa da, ciro ve operasyonel karlılık tarafında beklentiler ile uyumlu gerçekleşen sonuçların hisse performansına yansımasını ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

 Beklentilerin hafif üzerinde satış gelirleri. 4Ç21’de Türk Telekom’un konsolide satış gelirleri yıllık bazda %28,9 artışla 9,86 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimizin ve piyasa beklentisinin %6 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 9,34 milyar TL, piyasa beklentisi: 9,28 milyar TL). Gelirlerdeki yükselişte, sabit genişbant ve mobil segment gelirlerine ek olarak diğer gelir kalemlerindeki artış eğiliminin öne çıkması etkili oldu. Sabit genişbant gelirleri yılın dördüncü çeyreğinde baz etkisiyle ılımlı seyreden abone kazanımları karşısında, güçlü ARPU performansı ve paket ön satışlarının etkisiyle yıllık bazda %23,4 yükseliş kaydetti. Mobil segment tarafında ise, sektördeki rasyonel rekabet koşullarının desteğinde olumlu görünüm devam etti. Özellikle operatörler tarafından uygulanan fiyat artışlarına eşlik edilmesi gelirler tarafındaki yükselişte önemli rol oynadı. Bu çerçevede mobil segment gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 artış kaydetti. Öte yandan, düşük kar marjına sahip olan gelir kalemlerinde de artışlar görüldü. 4Ç21’de kurumsal data kalemi yıllık bazda %17 yükselirken, uluslararası gelirler %50,1 arttı.

Kaynak: Halk Yatırım