İş GYO 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.02.2022)

“İş GYO Son Çeyrekte Olumlu Finansallar Açıkladı…”

Öneri “TUT”
Kapanış Fiyatı: 5,08 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 5,20TL

İş GYO 4Ç2021’de 1.319mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim kar beklentimiz 1.085mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi ise 1.044mn TL idi. Şirket bir önceki yılın son çeyreğinde 275,6mn TL kar açıklamıştı.

Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin 1.140mn TL olarak (4Ç2020: net 261,3mn TL)  gerçekleşmesi karın yüksek gelmesinde önemli bir etken olmuştur. İş GYO’nun satış gelirleri ise 4Ç2021’de 202mn TL gerçekleşerek yıllık %87,4 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu gelirlerin 68,5mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 129,7mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %23,1, konut satışları %169,5 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK ise 103,4mn TL ile 4Ç2020’deki 34,8mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %51,1 olmuştur. Öte yandan, döviz cinsi kredinin kapatılmasına bağlı olarak Şirket’in net finansman gideri 13,3mn TL’ye kadar düşmüştür. (Önceki çeyrek: 47,9mn TL, 4Ç2020:33,6mn TL net gider)

Bu çeyrekte net borçta 65mn TL’lik bir düşüş olmuş ve net borç 905mn TL’ye gerilemiştir. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 1,8 puan azalarak 3,7x seviyesine düşmüştür.  Öte yandan, Net borç / aktifler (düzeltilmiş) ise yaklaşık %15’e kadar gerilemiştir.

İş GYO, 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ ne (NAD) göre %6 oranında iskontolu işlem görmektedir. İş GYO’nun son üç ve beş yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması sırasıyla %53 ve %57 oranındadır.

Şirket’in, 2022 yılında kira gelirinin pandemi kısıtlarının kalkmasıyla %55,5 oranında artarak 379mn TL’ye çıkmasını bekliyoruz. Konut tarafında ise Kasaba Evleri Projesinden elde edilecek 120mn TL’lik gelir ile birlikte toplam konut satış gelirinin 301mn TL olacağını (2021: 236mn TL) öngörüyoruz.

Parçaların toplamı yöntemine göre hesapladığımız İş GYO’nun hedef piyasa değerini, risksiz faiz oranının %17’den %21 seviyesine yükseltmemize karşın tahminlerde yapmış olduğumuz değişikliklere bağlı olarak hedef hisse fiyatını 2,90TL’den 5,20TL‘ye yükseltiyoruz. İş GYO, hedef piyasa değerimize göre sadece %2,3 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle İş GYO için daha önceki “AL” önerimizi “TUT” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım