Hisselerin BETA Katsayıları / Acar Yatırım – (13.02.2013)

Hisselerin BETA Katsayıları – (13.02.2013 Tarihi İtibariyle)

Rapor için tıklayın. (MS Excel fortmatındadır.)

BETA KATSAYISI NEDİR

Bir hissenin betası, hisse senedi fiyatındaki yüzdesel değişimin, piyasa endeksindeki yüzdesel değişime bölünmesiyle hesaplanır. Çıkan sayınının 1’den büyük ise hissenin endekse göre daha yüksek hareketliliğe sahip olduğu, düşük olması ise endeksteki hareketlere daha duyarsız olduğu kabul edilir. Ayrıca bu katsayı hissenin borsadaki genel bir düşüş ya da yükseliş trendinde nasıl tepki vereceğini göstermesi açısından önemlidir. Beta katsayısı yüksek hisse, endeksteki hareketlere aynı ölçüde veya daha yüksek oranda tepki verirken, Beta katsayısı düşük hisse, endeksteki hareketlenmelere daha az duyarlı veya ters yönde hareket edebilir.

Endekste son dönemdeki düşüş hareketi nedeniyle, Beta katsayısı yüksek veya düşük hisselerin, endeksteki harekete ne ölçüde uyum gösterebileceğini ölçmesi açısından bu çalışmaya ekte yer verilmiştir. Tavsiye niteliği taşımaz, bilgilendirme amaçlıdır.

Zeynel Balcı / Acar Yatırım

Finkafe'de Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir