Tüketime Övgü

Mahfi Eğilmez – 25.12.2012 Tüketim insanın doğasından gelir İnsanın ortaya çıkışından bu yana yaşadığı toplumsal değişimin aşamalarını izlemek için birkaç dönem arasında ayırım yapmak gerekiyor. İlki insanın yaklaşık on binlerce …

Devamını oku

2013 Tahminleri

Mahfi Eğilmez – 24.12.2012 2012 yılının genel değerlendirmesi 2012 yılına girerken “bu yıl kriz yılı o nedenle tahmin yapmayacağım” demiştim. Aslında her yıl tahmin yapıyorum ve geçen yıl da yapmıştım. …

Devamını oku

Yeni Merkantilizm

Mahfi Eğilmez – 21.12.2012 Merkez bankalarındaki rezervler ülke ekonomisinde işlerin iyiye gitmemesi halinde kullanılmak üzere tutulur. Bu rezervler, o ülkeye doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapanlar açısından bir güvence …

Devamını oku

Likidite Tuzağı

Mahfi Eğilmez – 18.12.2012 Ekonomi nasıl canlanır? Tasarruf artarsa mı yoksa tüketim artarsa mı? Bana sorarsanız ekonomi biliminin en can alıcı sorularından birisi budur. Çoğu kişi bu soruyu tasarruflar artarsa …

Devamını oku


Büyümede Hayal Kırıklığı

Mahfi Eğilmez – 10.12.2012 Büyüme düşük 2012 yılı ilk çeyrek reel büyümesi yüzde 3,2’den 3,4’e, ikinci çeyrek büyümesi yüzde 2,9’dan 3’e revize edilirken üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 1,6 olarak açıklandı. …

Devamını oku

Vergi Yükü

Mahfi Eğilmez – 9.12.2012 Bir ülkede vergi yükü hesabı iki akım değişken olan vergi gelirleri toplamının GSYH’ya oranlanmasıyla hesaplanıyor. Denklemi şöylece yazabiliriz: Toplam Vergi Yükü = Vergi Gelirleri Toplamı / …

Devamını oku

Siyaseten Katl

Mahfi Eğilmez – 30.11.2012 “Egemenliğin mutlak bir şekilde tek elde toplandığı devletlerde, hükümdarın kudretinin son sınırı, kendi takdir hakkını kullanarak ölüm cezası verebilmesidir. Bilhassa İslam ve Türk – İslam devletlerinde …

Devamını oku

Tahminler Tutmasın Diye Yapılır

Mahfi Eğilmez – 28.11.2012 Ekonomik büyümenin belki de en fazla ilgili olduğu alan sanayi kesiminin gidişidir. Bir başka ifadeyle ekonomik büyüme en çok sanayi üretimi büyümesine duyarlıdır. Türkiye ekonomisinde kesimlerin …

Devamını oku

Tarife Dışı Engeller

Mahfi Eğilmez – 26.11.2012 Ekonomi politikası uygulamasında maliye politikasının bir parçası olarak kabul edilebileceği gibi ayrı bir dışticaret politikası başlığı altında da ele alınabilecek bir kategori bulunmaktadır: Tarife dışı engeller. …

Devamını oku

IMF, Moody’s ve Türkiye

Mahfi Eğilmez – 22.11.2012 Türkiye ekonomisiyle ilgili iki açıklama peş peşe geldi. Önce IMF, Türkiye misyonu tarafından hazırlanan 4. Madde Konsültasyon Raporu üzerine İcra Direktörleri Kurulu’nda yapılan Türkiye görüşmesinin sonuçlarını …

Devamını oku

Para ve Faiz

Mahfi Eğilmez – 20.11.2012 Kafaları en çok karıştıran iki konu: Para ve faiz Bana gelen sorulara baktığımda görüyorum ki Türk toplumunun kafasını en çok karıştıran konuların başında para ve faiz …

Devamını oku