Zorlu Enerji 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (14.08.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Hedef Hisse Fiyatı: 1.60TL

Potansiyel Getiri: 12%

Güçlü FVAÖK ve düşük finansal giderler

 Zorlu Enerji 2Ç17 finansallarında bizim beklentimiz olan 14mn TL’nin üzerinde 74mn TL net kar açıkladı. Tahminimiz ile gerçekleşme arasındaki sapma büyük ölçüde tahminlerimizin altında gerçekleşen finansal giderlerden kaynaklanmaktadır. Şirket 2Ç16’da 46mn TL net zarar açıklamıştı. Şirket için konsensus tahmini bulunmuyordu.

 Zorlu Enerji’nin FVAÖK’ü yıllık bazda %79 artarak 2Ç17’de 205mn TL’ye yükseldi. Artışta Osmangazi elektrik dağıtım bölgesinin katkısı, artan kurulu güç ve TL’deki değer kaybı etkili oldu.

 Zorlu Enerji 2Ç17’de 64mn TL net finansal gider kaydetti. Şirket’in tahminimizin altında finansal gider açıklamasının nedeni devam eden yatırımlar için yapılan finansal giderlerin aktifleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Olumlu etki bekliyoruz

 Finansallardaki yüksek FVAÖK iyileşmesi ve olumlu net kar nedeniyle hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

 Zorlu Enerji’nin 1Ç17 sonundaki 5.34mlr TL olan net borcu 2Ç17 sonunda hafif artarak 5.49mlr TL seviyesine yükseldi. Buna karşın Şirket’in net borç/FVAÖK oranı 1Ç17 sonundaki 10.8x’ten 2Ç17 sonunda 9.4x seviyesine düştü.

Tahminlerde revizyon

 Zorlu Enerji için Osmangazi elektrik dağıtım bölgesi değerlememize satın alma değeri ile dahil ediyoruz. Hisse için 12 aylık hedef hisse fiyat tahminimizi 1.60TL’ye revize ediyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.