Turkcell 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (22.02.2021)

Beklentilerin üzerinde net karlılık

AL
Hedef Fiyat: 27.10 TL
Önceki Hedef Fiyat: 23.60 TL
Yükseliş potansiyeli : %59

Turkcell, 4Ç20’de yıllık bazda %72.3 ve çeyreklik %7.5 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 1,081mn TL’nin ve tahminimiz 845mn TL’nin üzerinde, 1,302mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell’in opersayonel performansı beklentiler paralelinde gerçekleşmiş, net karı ise, bu dönemde lifecell tarafından kaydedilen yüklü miktardaki ertelenmiş vergi gelirlerinden olumlu etkilenerek beklentiler üzerinde gerçekleşmiştir. Grup, 2020 yılı hedeflerinin üst sınırlarına yakın gerçekleşmeler kaydetmiş, ve sonuçların açıklanmasıyla 2021 yılına dair hedeflerini paylaşmıştır. Turkcell’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen 4Ç20 net karının ve 2021 yılında büyüme momentumunu ve karlılığındaki dayanıklılığı koruyabileceğine işaret eden yeni yıl hedeflerinin pay performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Net kar, kuvvetli operasyonel performans ve belirgin ertelenmiş vergi gelirleri ile yıllık bazda %72.3 artış göstermiştir – Turkcell, 4Ç20’de net 464bin faturalı abone kazanımı gerçekleştirmiştir. Toplam abone sayısı ise, Şirket’in abone kayıp oranı politikası doğrultusunda ve yasal değişiklik ile bu dönemde 666bin ön ödemeli hattın kapatılması nedeniyle, yaklaşık 0.2mn azalarak 33.5mn’a gerilemiştir. Abone başına elde edilen aylık gelirler (M2M hariç), artan data ve dijital hizmetler kullanımı, toplam abone bazı içerisinde faturalı hatların payının artması ile yıllık bazda %11.3 artarak 51.2 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle, kurumsal satış gelirlerindeki artışın da desteğiyle, yıllık bazda %17.8 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 7,662mn TL’nin ve tahminimiz 7,645mn TL’nin paralelinde, 7,872mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü de 4Ç20’de yıllık bazda %17.8 artarak 3,243mn seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 3,181mn TL’nin ve tahminimiz 3,191mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4Ç20’de %41.2 olarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine benzer seviyede, ancak bazı maliyet kalemlerinin normalleşmesi ile bir önceki dönemin 3.2 y.p. altında gerçekleşmiştir. Grup, bu dönemde kur farkı giderlerinin etkisiyle 693mn TL tutarında net diğer faaliyet gideri kaydetmiş (4Ç19 net diğer faaliyet gelirleri: 466mn TL, 3Ç20 net diğer faaliyet gelirleri: 1,213mn TL), net finasal giderleri ise yıllık %84.0 (çeyreklik %90.7) azalarak 145mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell, 4Ç20’de ayrıca, büyük ölçüde lifecell’in geçmiş yıl zararlarını ertelenmiş vergi geliri olarak kaydetmesiyle 584mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetmiştir. Böylelikle, kuvvetli opersyonel performansı ve finansal risk yönetimi, ve yüklü ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle Turkcell’in 4Ç20 net karı yıllık bazda %72.3 (çeyreklik %7.5) oranında artarak 1,302mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide net borcu dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 9.0mlyr TL’ye ulaşmış, net borç/FAVÖK oranı ise 0.8x seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı beklentileri – Turkcell, 2021 yılında 1mn’a yakın abone alımı gerçekleştirmeyi hedeflemekte, satış gelirlerinin %14-%16 aralığında artmasını ve FAVÖK’ünün 14mlyr TL seviyesinde gerçekleşmesini beklemektedir. Grup, operasyonel yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise %20 civarında gerçekleşmesini beklemektedir. Bu beklentiler ışığında tahminlerimizi güncelleyerek Turkcell payları için 12 aylık 27.10 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları, 2021T 3.4x ve 9.2x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile, gelişmekte olan piyasalarda işlem gören eşleniklerinin medyanı 5.2x ve 13.1x’e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

Kaynak: Şeker Yatırım