Ulaştırma endeksi geriye düştü

Ulaştırma sektörü: 3 yılın en iyisi, 1 yıldır geri düşüyor

Ulaştırma sektörünü reel getiri açısından değerlendirince de konumlama devam etmektedir. Aydınlanmayı sayısal verilerle yapmakta fayda vardır: böylece taraflar aynı dilden konuşabilirler.  Ulaştırma endeksi üzerine 2023 bahar sonu yazımızda da bunu belirtmiştik ve getiri anlamında reel tarafta kaldığını görmeye devam ediyoruz. Diğer sektörler ve şirketlerle kıyaslayınca iş modeli anlamında da alınacak vakalar olduğu açıktır. Elbette yabancı yatırımcı için de dikkat çekicidir ve belirsizlik ortamında döngülere göre hareket edecektir. Sigorta sektörü üzerine de yazmıştık ve son 1 yıl getirisinde ilk 5e giren diğer endeks olduğunu takip edebiliyoruz. Nakit akımının değeri üzerine ciddi model çalışmalar yapmak gereklidir, eski modellerle yeniyi anlamakta zorlanıyoruz.

Kalıp hareketler: hızlı yükselişlerin hikayesi geçmişe ayarlı

Emlak kriziyle beraber hızlı düşüş gösteren endeksi 2009 2 dönemi halinde değerlendirirsek, 3 basamaklı mutlak getiri halini görmekteyiz: ilk 6 ay getirisi % 103, 2. 6 ay getirisi % 134. Elbette bunun ekonomik ve politik hikayesi vardır ama orayla ilgilenmemeye devam ediyoruz: başlangıçtan itibaren belirlenmiş olan kural tabanlı hareketlerin hesaplamaları içinde anlam çıkarıyoruz. Buna göre de, geçmiş çeyreklerde ortalamadan negatif sapmaların büyüklüğü bu sonucu sağlamıştır diyebiliyoruz. Bu parlak dönemin geleceğe de izdüşümü vardır: tekrarlanabilir hareketler mümkün müdür? Evet ise, aynı kurallarla yakalanabilir mi? Belirsizlik, dalgalanma halleri sonucu belirlemektedir. Sonuçta kritik belirleyici olan bu hallerin sayısallaştırılmasından ibarettir.

Kurallar uymak içindir

Ocak 2012 ile gelen 6 aylık dönemde %40 getiri, sonraki 6 ayda % 83 getiri, bir sonraki 6 ayda % 36 getiri görüldü. On sekiz aylık dönemde görülen enflasyona göre reel getiri oluşumu yine bir sebebin sonucu idi: geçmişteki dalgalanmaların biriktirdiği enerji (birikimli, kümülatif şekillenmeler) seri başarıyı getirmiştir. Hatta medya hikayeleri de artan reel getiriyle birlikte şekillenmiştir. Hızlı değer değişimlerine dayalı medya içerik ticareti de ayrı bir pazar olarak görülebilmelidir. Dijital modellemede buna dikkat edileceğini düşünmekteyiz.  Buradaki kural: biriken enerji sonuç getirir. Belli bir yöndeki hareketin hızı (ivmesi) biriken enerjiyle belirlenmektedir.

Rasyonel bakış veya oranların mesajı

– bir seri 6 aylık yükseliş hareketlerinin kesilmediğini görmekteyiz

– bu hikayenin anlamı yüksektir çünkü belli yöndeki dalgalanma hali de dar band içinde kalmaktadır

– istikrar değerlidir ve gelecek için parlak hal taşımaktadır

– büyük hareketleri yakalamak adına 6 aylı hareketler değerlidir ama biraz daha ölçek düşürülebilir

– böylece erken aşama alarm yakalanabilir: 3 aylık hareketlerin mesajı değerlidir

– 3 aylık hareketlerin hızlı yükselişinin yavaşlaması ön işaret olacaktır