Turkcell 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (02.05.2019)

1Ç19 Değerlendirme – Nötr

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 12,50 TL
Hedef Fiyat: 19,67 TL
Getiri potansiyeli: %57

 Beklentinin üzerinde net kar. Turkcell 1Ç19’da, artan borçluluğunun kur farkı zararı ve faiz giderleri üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı sebebiyle 420,4 milyon TL net finansman gideri yazdı. Diğer yandan, Fintur hisselerinin satışının vergi sonrası kara ‘durdurulmuş operasyonlardan elde edilen karlar’ başlığı altında 772 milyon TL tutarında tek seferlik pozitif etkisi oldu. Bu bağlamda, şirketin net karının yıllık bazda %144,5 artarak 1,22 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam piyasa beklentisinin %3,3 üzerinde gelirken, kurum beklentimizin %16,9 üzerinde geldi. Kurum beklentimizdeki sapma, belirtilenin aksine, Fintur hisse satışı gelirlerinin vergi sonrası kara olumlu yansımasından kaynaklanıyor. Şirket tarafından Fintur hisse satışı gelirlerinin vergi öncesi karlılığı olumlu etkileyeceği belirtilmişti. Bu doğrultuda, şirketin net kar marjı yıllık bazda 11,06 puan artışla %21,57’ye yükseldi. Fintur hisse satışının net kara yaptığı olumlu etki hariç tutulduğunda, net kar marjı yıllık bazda 2,55 puan gerileyerek %8,0 seviyesinde gerçekleşiyor. Net karın piyasa beklentisi ile paralel gelmesi sonucunda, finansalların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 Operasyonel performans göstergelerinde karışık görünüm sürüyor. 1Ç19’da toplam abone sayısı, önceki yılın aynı dönemindeki 37,30 milyondan 36,60 milyona geriledi. Kurum beklentimiz 36,99 milyondu. Sadece mobil tarafa baktığımızda ise, yıllık bazda abone sayısının %2,7 gerilediğini görüyoruz. Ancak, çeyreksel olarak bakıldığında, mobil abone sayısı stabil görünüm sergileyerek abone kayıp oranının azaldığına işaret ediyor. Ayrıca, kotaların iki katına çıkarıldığı kampanya sonucunda mobil karma ARPU ile çeyreksel ortalama TÜFE arasındaki ilişkideki bozulmanın bu dönemde de devam ettiğini görüyoruz. Mobil karma ARPU 1Ç19’da yıllık bazda %13,3 artış kaydederek 35,7 seviyesine yükseldi. Ancak TÜFE tarafında ise, bu dönemde yıllık ortalama artış %19,9 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, çoğu abonenin kontratlı olmasından dolayı, söz konusu kampanyanın mobil karma ARPU üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskının bir süre daha devam edeceğini ve dolayısıyla mobil karma ARPU ve çeyreksel ortalama TÜFE arasındaki korelasyondaki bozulmanın bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Mevcut operasyonel gelişmeler sonucunda, 1Ç19’da Turkcell’in net satış gelirleri yıllık bazda %19,2 artış kaydederek 5,68 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam, hem piyasa beklentisine hem de kurum beklentimize paralel gerçekleşti.

Raporun tamamı için tıklayın.