Ford Otosan 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (02.05.2019)

“Ford Otosan’ın 1. Çeyrek Net Dönem Karı 478mn TL ile Beklentilere Paralel Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Hedef Hisse Fiyatı : 61,50 TL

Ford Otosan’ın 2019 yılı 1. çeyrek net dönem karı 478mn TL ile bizim beklentimiz olan 427mn TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 482mn TL’ye ise paralel gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ford Otosan’ın 1Ç2018’deki net dönem karı 432,3mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,5 oranında artmış ve 9.284mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %42’lik yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2018’in aynı çeyreğine göre adetsel bazda %46 gerilerken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %7 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %27,8 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %24,6 artışla 943,8mn TL’ye ulaşırken, brüt kar marjı 0,2 puan düşüşle %10,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %17 artmış ve 341,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 0,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Geçen sene aynı çeyrekte diğer faaliyetlerden 47,7mn TL gelir kaydedilmişti. Operasyonel giderlerdeki artış ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalışa bağlı olarak faaliyet karı artışı brüt kar artışının altında gerçekleşmiştir. 1Ç2019’daki faaliyet karı %17,5 artışla 603,3mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,6 puan azalışla %6,5 olmuştur.

FAVÖK de ilk çeyrekte %31,5 oranında artarak 781mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise 0,3 puan artışla %8,4 olmuştur.

Net finansman giderleri geçen seneye göre %77,8 artarak 126,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 1. çeyrekte 1,3mn TL’lik vergi geliri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde ilk çeyrek net dönem karı 2018 ilk çeyreğe göre %10,6 artmıştır. Net kar marjı da 0,8 puanlık düşüşle %5,1 olarak hesaplanmaktadır.

Şirket ilk çeyrek sonuçları ardından 2019 yılı beklentilerinde ihracat tarafı kaynaklı yukarı yönlü revizyon yapmıştır.

Raporun tamamı için tıklayın.