Türk Traktör 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (28.10.2019)

3Ç19 Net Kar Rakamı Beklenti ile Paralel

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY42.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY51.70
Getiri Potansiyeli 23%

TTRAK 3Ç19 sonuçları: Satışlar 983 mln TRY (-9% yıllık, 7% çeyreklik), FAVÖK 245 mln TRY (-37% yıllık, 11% çeyreklik) ve Net Kâr 22 mln TRY (-74% yıllık, 61% çeyreklik). Şirketin operasyonel rakamları ve net kar piyasa beklentileri ile paralel gerçekleşti. Finansal sonuçların hisse üzerinde nötr bir etkisinin olmasını bekliyoruz.

Yurtiçi satışlarda yıllık bazda %37 daralma söz konusu iken, yurtdışı satışlarda %27’lik bir yükseliş gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla yurtiçi hacminde -%54 düşüş (3Ç19 adet: 6.809 / 3Ç18 adet: 14.860) olduğu gözlemlenmiştir. Şirket, yurtdışı traktör satışlarını adetsel bazda 2019 yılının ilk 9 ayında geçen seneye göre %15 arttırmıştır.

Traktör üretimi 3Ç19’da yıllık bazda %47 düşüşle 15.695 bin adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Traktör Pazarı yıllık bazda 20.658 adet ile %47 daralırken, sektörde %76’lik pay ile lider konumunu korumuştur.

Karlılık açısından bakıldığında, brüt kar marjı -5,3 pp, faaliyet kar marjı -5,4 pp net kar marjı -3,9 pp ve FAVÖK marjı ise -3,9 küçülme göstermiştir.

Pazarın zor bir dönemden geçtiği göz önüne alınırsa, rakamların beklentiler ile paralel geldiğini söyleyebiliriz.