Türk Hava Yolları 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (11.08.2021)

2Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket, 2Ç21 döneminde 497mn TL değerinde net zarar açıkladı. Piyasanın beklentisi 811mn TL değerinde net kâr açıklanması yönündeydi. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,23mlr TL düzeyinde net zarar gerçekleşmişti. Cari dönemde yolcu gelirleri kaleminin dikkate değer etkisiyle net satışlar %195 oranında arttı ve 18,23mlr TL’ye ulaştı. Toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı incelendiğinde 5,1mlr TL ile Uzak Doğu lider olurken 2. sırada Amerika ve 3. sırada da Avrupa yer aldı. Satılan malın maliyeti, satışlara kıyasla %123 ile sınırlı artış kaydetti ve 15,29mlr TL seviyesine yükseldi. Brüt satış zararı 2Ç20 döneminde 678mn TL olurken 2Ç21 döneminde yaşanan pozitif gelişmeler ile 2,95mlr TL değerinde brüt satış kârı elde edildi. Faaliyet giderlerinin hemen hemen bütün alt kalemleri yükseldi ve toplamda %134’lük artış ile 2,13mlr TL’lik gider oluştu. Alt kalemlerden en çok artış olanlar personel giderleri, komisyon ve teşvik giderleri ile rezervasyon sistem giderleri şeklinde gerçekleşti.

Önceki yılın aynı döneminde 1,59mlr TL’lik net faaliyet zararı oluşurken 2Ç21’de net faaliyet kârı 820mn TL düzeyine yükseldi. Esas faaliyetlerden diğer net gelir %83 oranında azalış ile 137mn TL’ye geriledi ve kârlılığı baskılayan unsurlardan biri oldu. Diğer net gelirlerdeki düşüşü incelediğimizde iki önemli gelişmeden biri uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirlerinin azalışı oldu. Diğer gelişme ise ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderinin azalması idi. 2Ç20’de 807mn TL’lik esas faaliyet zararı gerçekleşmişti, cari dönemde ise esas faaliyet kârı 957mn TL’ye ulaştı. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler, devlet teşvik gelirlerinin artmasından destek bularak 94mn TL’lik yükseliş yaşadı. FAVÖK yıllık %278’lik artışla 4,4mlr TL oldu. Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzenlemelerden oluşan belirgin fark FAVÖK artışında etkili olmuştur. Şirket’in finansal net giderler kalemi, net kur farkı zararları öncülüğünde 1,3mlr TL artarak 2,03mlr TL seviyesine ulaştı.

Önceki yılın aynı döneminde bilançoya pozitif yansıyan türev işlem zararı kalemindeki değişim kârlılığı baskılamıştır. Şirket’in nakit ve nakit benzerlerinde 4,88mlr TL’lik artış yaşanmıştır. Bu artışta vadeli mevduatlarda izlenen USD ve EURO cinsi mevduatların 5,6mlr TL’lik artışı etkili oldu. Kayda değer bir gelişme olduğunu düşündüğümüz ertelenmiş vergilere baktığımızda önceki yılın aynı döneminde 538mn TL olan net gider, 2Ç21’de 281mn TL’lik net gelire dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla sürdürülen faaliyetlerin net vergi gelirindeki artış kârlılığı olumlu etkilemiştir. Kârlılık marjları bağlamında; geçen yılın aynı dönemindeki finansalların pandemi dolayısıyla sağlıklı kıyaslama imkânı vermemesinden ötürü 2Ç19 dönemiyle karşılaştırmayı makul bulmaktayız. Buna göre incelediğimizde EFK marjında 4,9 puanlık artış ile %5,2’ye yükseliş olduğu görülmektedir. FAVÖK marjı 12,1 puan artışla %24,1 olmuştur. 2Ç21 finansallarını değerlendirdiğimizde şirketin faaliyetlerinde pandemi sonrası toparlanma dikkat çekmektedir. Ancak operasyonel kârlılıktan kaynaklı pozitif görünüm artan maliyetler ve finansal net giderin etkisiyle net kâr marjına yansımamıştır.

Kaynak: Piramit Menkul