Türk Traktör 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (11.08.2021)

2Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirketin 2Ç21 dönemi net kârı yıllık bazda %240 oranında artış ile 260,2mn TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde 76,6mn TL değerinde net kâr açıklanmıştı. Şirket’in net satışları %193’lük artış ile 2,89mlr TL’ye yükseldi. Pandemi sonrası toparlanmanın etkisi ile yurt içi traktör satış adedi, 2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre %144 artmıştır. Satışlar incelendiğinde 2021 yılının ilk altı ayında traktör ihracatı, 2020 yılının ilk altı ayına göre %31 artmıştır. Satılan malın maliyeti %191’lik artış ile 809,9mn TL’ye çıkmasına karşın net satışlar ile paralel seyretmiştir. Brüt satış kârı %199 oranında artarak 533,1mn TL’ye çıkmıştır. Brüt satışlarının %26’sı ihracat gelirlerinden kaynaklanmıştır. Pazarlama giderleri öncülüğünde faaliyet giderleri %68 oranında artmış ve 129,7mn TL’ye yükselmiştir. Net faaliyet kârı faaliyet giderlerindeki sınırlı artışın etkisiyle %300 artarak 403,4mn TL oldu. Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler dengesi önceki çeyreklik dönemde net gelir verirken cari dönemde net gidere dönmüştür. Bu değişim esas itibarıyla vadeli alımlarla ilgili net finansman giderindeki artıştan kaynaklanmaktır.

Esas faaliyet kârı ise geçen senenin aynı dönemine göre %245’lik artış ile 363,9mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK %230 oranında artarak 441,5mn TL oldu. FAVÖK ve esas faaliyet kârı bir önceki çeyreğe paralele gerçekleşmiştir. Finansal gelir/gider dengesi cari dönemde 13,2mn TL’lik net gelir verdi. Önceki yılın aynı döneminde 23,2mn TL’lik gider oluşmuştu. Net faaliyet kâr marjındaki yıllık 3,75 puanlık artış önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel performanstaki toparlanmayı işaret etmektedir. FAVÖK marjı yılık bazda 1,71 puanlık artış ile %15,3’e ve net kâr marjı 1,25 puan artarak %9,0’a yükselmiştir. Kısa vadeli borç/toplam borç oranı 70 puandan 80 puana artış göstermiştir. Bu bağlamda kısa vadeli yükümlülüklerde gerçekleşen 416,4mn TL’lik artışın önemli kısmı uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarından kaynaklanmıştır. Şirketin 2Ç21 dönemi yabancı para net varlık pozisyonu 111,0mn TL artış ile 471,9mnTL olmuştur. Bu değişimdeki esas unsur EUR cinsi varlıklarındaki artıştır. EUR’nin TL karşısında %10 değer kazanması halinde bilançoya 39,7mn TL pozitif etki edeceği hesaplanmıştır. Piyasa çarpanlarına bakıldığında son bilanço rakamlarına göre şirketin F/K oranı 7,68 ve PD/DD oranı 7,74 seviyelerine ulaşmıştır. Sektör bazında incelediğimizde, BIST Metal Eşya Makine endeksinin F/K oranı 9,02 ve PD/DD oranı 3,69 oranında hesaplanmıştır. Çarpan analizine göre hisse sektöre görece yüksek fiyatlanmaktadır. 2Ç21 finansallarının bütününü göz önüne aldığımızda pandemi sonrası toparlanma döneminde operasyonel performansın iyileştiği görülmektedir. Genel değerleme kapsamında 2Ç21 dönemi finansallarını olumlu buluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul