Türk Hava Yolları 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (07.11.2019)

3Ç19 büyüme ve operayonel karlılığı, yeni transfer merkezine taşınmanın ve B737MAX
uçaklarının yere indirilmesinin etkileri ile görece olarak baskı altında kaldı

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 15.70 TL
Yükseliş potansiyeli: %32

Türk Hava Yolları, 3Ç19’da yıllık %6.3 oranında azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan 3,632mn TL ve tahminimiz 3,897mn TL’ye paralel olarak 3,707mn TL net kar elde etmiştir. THY’nin 3Ç19 satış gelirleri TL bazında yıllık %2.9 azalarak piyasa ortalama beklentisi olan 23,017mn TL’ye ve tahminimiz 23,134mn TL’ye paralel olarak 22,635mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, yıllık %10.3 oranında azalışla, 6,234mn TL olan piyasa ortalama beklentisinin altında, ancak 5,855mn TL olan tahminimize paralel olarak 5,817mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı yıllık bazda 3.8 y.p. daralarak 3Ç19’da %25.7 oranında gerçekleşmiştir. THY’nin toplam yolcu sayısı 3Ç19’da yıllık bazda %2.5 oranında, doluluk oranı ise 1.2 y.p. azalış göstermiştir. Yolcu birim gelirleri de 3Ç19’da US$ bazında %1.0 oranında gerilemiştir. Şirket’in birim giderlerindeki artış ise, yakıt birim maliyetlerindeki gerileme ile yıllık bazda yavaşlayarak %6.9 olarak gerçekleşmiştir (US¢ 6.48). Açıklanan sonuçların Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde nötr/hafif negatif etkili olabileceğini düşünmekleyiz.

Operasyonel performans, yeni transfer merkezine taşınmanın ve B737MAX uçaklarının yere indirilmesinin etkileri ile görece olarak baskı altında kaldı – THY’nin 3Ç19 satış gelirleri, yıllık bazda %1.8 artarak US$ 3,999mn’a ulaşmıştır. Yolcu doluluk oranları, 3Ç19’da yıllık 1.2 y.p. azalış göstermiş; AKK başı birim gelirler, US$ bazında yıllık %5.1 azalarak 3Ç19’da US¢6.73 olarak gerçekleşmiştir. AKK başı birim harcamalar ise, yıllık %6.9 artışla US¢ 6.48’e ulaşmıştır. THY’nin FAVKÖK marjı, yıllık 5.6 y.p. daralarak hesaplamalarımıza göre %28.0’e gerilemiştir. FAVKÖK, US$ bazında yıllık %15 azalışla hesaplamalarımıza göre US$ 1,118mn’a gerilemiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %11 azalarak hesaplamalarımıza göre US$ 1,026mn olarak gerçekleşmiş, FAVÖK marjı yıllık 3.8 y.p. azalış göstermiştir. THY, 3Ç19’de 136mn TL tutarında net finansal gelir kaydetmiştir (3Ç18 net finansal giderler: 1,296mn TL). Böylelikle THY, 3Ç19’da yıllık %6.3 azalışla 3,707mn TL tutarında net kar elde etmiştir. Şirket’in 3Ç19 sonunda net borcu US$ 10.8mlyr’a yükselmiştir (2Ç19 sonu: US$ 10.6mlyr).

THY payları için AL önerimizi sürdürüyoruz. THY’nin, 2019 yılında ana hedeflerini (13.4mlyr ABD doları tutarında satış gelirleri, %22-%23 aralığında FAVKÖK marjı) gerçekleştirebileceğini tahmin etmekteyiz. Yeni transfer merkezi ‘Istanbul Havalimanı’na taşınmış olmasının ve geniş gövde uçak siparişlerinin Şirket’in büyüme potansiyelini arttıracağını düşünmekteyiz. THY payları için tahmin ve değerlemelerimizi Şirket’in 3Ç19 sonuçlarını dikkate alarak güncelleyerek pay başına 12-aylık 15.70 TL hedef fiyatımızı yinelemekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.