Türk Hava Yolları 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (11.08.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Hedef Hisse Fiyatı: 11.55TL

Potansiyel Getiri: %31

Güçlü faaliyet karlılığı

THY 2Ç17’de piyasa beklentisinden daha iyi 194mn TL net zarar açıklamıştır. Beklentiler 460mn TL net zarar seviyesinde idi. Net zarar yaklaşık 160mn TL’lik duran varlık satışı ve 94mn TL’lik vergi geliri ile desteklenmiştir. Aksi halde net zarar beklentiler dahilinde olacak idi.

Şirket’in satış gelirleri paralel gelmesine rağmen FVAÖK rakamı piyasa beklentisinin %24 üzerindedir. Böylece FVAÖK marjı piyasa beklentisinin yaklaşık 3 puan, bizim beklentimizin 2 puan üzerinde oluşmuştur.

Birim giderler kontrol altında

THY’nin yılın ilk çeyreğinde birim yolcu getirisi dolar bazında %3.2 azalırken, birim giderleri ise %10.3 azalmıştır. Burada özellikle tasarruf programı çerçevesinde yakıt dışı giderlerde yıllık bazda düşüşler dikkat çekicidir. Hatırlanacağı üzere şirket söz konusu programa geçen sene 3Ç’de başlamış idi.

Çeyrekte özellikle Türkiye ve Afrika dışındaki tüm bölgeler Şirket’in birim yolcu gelirlerine olumlu katkıda bulunmuştur.

Sonuçlar olumlu

Şirket’in 2Ç17 sonuçları operasyonel karlılık açısından piyasa beklentilerinin üzerindedir. Net zarar rakamı konsensusdan daha iyidir. Bu nedenle sonuçların hisse üzerindeki etkisinin olumlu olacağı kanaatindeyiz.

EÜ tavsiyemizi 11.55TL hedef fiyatla sürdürüyoruz

2Ç17 sonuçlarının ardından THY için hedef fiyatımızı güncelledik. 2017 ve 2018 için FVAÖK tahminlerimizi sırasıyla %13 ve %11 arttırıyoruz. 12 aylık yeni hedef fiyatımız 11.55TL olup %31 artış potansiyeli içermektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.