Tüpraş 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (3.11.2022)

Tüpraş (TUPRS) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi

TUPRS 3Ç22’de beklentilerin çok üzerinde 11,554mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 7.8 milyar TL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 8.89% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 1,007.33% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 7.67% olurken, önceki çeyrekte 7.81% ve geçen yıl aynı çeyrekte 2.51% olmuştu.

Satış gelirleri 3Ç22’de 150609mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 10.92% artarken , geçen yıl aynı döneme göre yıllık 257.82% büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 12.95% oldu. Önceki çeyrekte 13.06% ve geçen yıl aynı dönem 7.75% olmuştu.

Favök aynı dönemde 17,779mn TL olurken, yıllık bazda 570.27% artış gösterdi. Çeyreklik 11.91% büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 11.80% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 11.70% , geçen yıl aynı dönemde 6.39% olmuştu.

Şirket’in 3Ç22’deki ihracat oranı 20.40% seviyesinde oldu. Geçen yıl aynı dönemde 24.54% seviyesinde gerçekleşmişti.

9 Aylık Sonuçlar

Yılın ilk 9 ayında şirket 23,456 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 1,032.63% büyüdü. Bu dönemde şirket 365,739 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 282.57% artış gösterdi. FAVÖK 38,840 milyon TL oldu ve yıllık bazda 503.33% arttı.

Yılın ilk 9 ayında şirket 11.84% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 8.25% olmuştu. Favök marjı 10.62% seviyesinde olurken, geçen yıl 6.73% olmuştu. Net kâr marjı 6.41% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 2.17% olmuştu.

Aktif kârlılığı 19.10% olurken, geçen yıl aynı dönemde 3.08% olmuştu. Sektör ortalaması 21.17% seviyesinde bulunuyor.

Özsermaye kârlılığı 79.49% olurken, geçen yıl aynı dönemde 17.85% olmuştu. Sektör ortalaması 76.14% seviyesinde bulunuyor.

İhracat oranı 22.85% seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının tamamında ihracat oranı 17.44% olmuştu.

Bu dönemin sonunda şirketin -5795 mn TL net nakiti bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 12,017 mn TL borcu bulunuyordu. Net borç / FAVÖK oranı yıllık bazda -0.13x seviyesinde bulunuyor. Cari oran 1.29x ve likidite oranı ise 0.81x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 1.54x ve likidite oranı için 1.11x seviyesinde bulunuyor.

Şirketin borç kaynak oranı 72.09% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 82.98% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 66.26% seviyesinde bulunuyor.

Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 18,917.4 milyon TL artarak 40,093.6 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 30136.6 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden -1,458.8 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden -15,048.4 milyon TL nakit çıkışı sağlandı.

Finansman giderlerinin net satışlara oranı 1.16% olurken, geçen yıl aynı dönemde 2.51% olmuştu.

Nakit döndürme süresi bu dönemin sonunda 4.83 gün olarak gerçekleşti. Sektör ortalaması ise 23.55 gün seviyesinde bulunuyor.

Şirket son kapanışa göre 102,931 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 4.40x F/K (sektör 4.67x), 2.27x FD/FAVÖK (sektör 4.14x) ve 2.39x PD/DD (sektör2.38x) piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor.

Kaynak: GCM Yatırım