Anadolu Efes 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (3.11.2022)

Anadolu Efes (AEFES) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi

AEFES 3Ç22’de beklentilerin üzerinde 2,082mn TL net kâr açıkladı. Beklenti 1402mn TL idi. Net kâr çeyreklik 45.99% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 274.11% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 6.99% olurken, önceki çeyrekte 5.81% ve geçen yıl aynı çeyrekte 4.72% olmuştu. 2C22’ye göre kar marjlarındaki 2-3 puanlık artış ve İştiraklerin önceki çeyreklere kıyasla daha pozitif etkileri net karı destekledi.

Satış gelirleri 3Ç22’de beklentilere paralel 29767mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 21.32% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 152.54% büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 38.57% oldu. Önceki çeyrekte 35.97% ve geçen yıl aynı dönem 37.06% olmuştu.

Favök aynı dönemde beklentilere paralel 6,662mn TL olurken, yıllık bazda 186.76% artış gösterdi. Çeyreklik 39.93% büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 22.38% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 19.40% , geçen yıl aynı dönemde 19.71% olmuştu.

9 Aylık Sonuçlar

Yılın ilk 9 ayında şirket 3,376 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 166.48% büyüdü. Bu dönemde şirket 68,072 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 140.25% artış gösterdi. FAVÖK 13,460 milyon TL oldu ve yıllık bazda 169.87% arttı.

Yılın ilk 9 ayında şirket 36.86% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 36.14% olmuştu. Favök marjı 19.77% seviyesinde olurken, geçen yıl 17.60% olmuştu. Net kâr marjı 4.96% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 4.47% olmuştu.

Aktif kârlılığı 3.29% olurken, geçen yıl aynı dönemde 2.19% olmuştu. Sektör ortalaması 7.14% seviyesinde bulunuyor.

Özsermaye kârlılığı 16.05% olurken, geçen yıl aynı dönemde 9.31% olmuştu. Sektör ortalaması 21.21% seviyesinde bulunuyor.

Bu dönemin sonunda şirketin 11,137 mn TL net borcu bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 10,912 mn TL borcu bulunuyordu. Net borç / FAVÖK oranı yıllık bazda 0.75x seviyesinde bulunuyor. Cari oran 1.15x ve likidite oranı ise 0.87x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 1.41x ve likidite oranı için 1.04x seviyesinde bulunuyor.

Şirketin borç kaynak oranı 57.01% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 53.18% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 58.31% seviyesinde bulunuyor.

Şirketin nakit değerleri 2021 yılsonuna göre 16,133.7 milyon TL artarak 26,394.0 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 11451.8 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden -3,863.3 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 5,525.7 milyon TL nakit girişi sağlandı.

Finansman giderlerinin net satışlara oranı 2.94% olurken, geçen yıl aynı dönemde 1.87% olmuştu.

Nakit döndürme süresi bu dönemin sonunda -6.58 gün olarak gerçekleşti. Sektör ortalaması ise 20.13 gün seviyesinde bulunuyor.

Şirket son kapanışa göre 38,835 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 8.72x F/K (sektör 13.10x), 2.60x FD/FAVÖK (sektör 5.47x) ve 0.99x PD/DD (sektör1.98x) piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor. Kar marjlarındaki yükseliş, dolar bazında gelirlerdeki artış ve güçlü serbest nakit akışlarını dikkate alırsak AEFES’in açıkladığı sonuçları pozitif buluyoruz. Şirket düşük piyasa çarpanları ile işlem görmekte. Şirket için yılsonunda 3795mnTL net kar bekliyoruz. 4Ç şirket için oldukça durgun bir sezondur. Ancak Dünya Kupasının etkisi pozitif etkileyebilir. Buna göre 10x gibi muhafazakâr bir çarpan ile AEFES için 65TL hedef fiyata ulaşıyoruz.

Kaynak: GCM Yatırım