Türk Hava Yolları 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (3.11.2022)

Türk Hava Yolları (THYAO) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi

THYAO 3Ç22’de beklentilerin üzerinde 27,118mn TL net kâr açıkladı. Beklentiler 23,526mnTL seviyesindeydi. Net kâr çeyreklik 196.21% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 331.06% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 24.99% olurken, önceki çeyrekte 12.72% ve geçen yıl aynı çeyrekte 21.67% olmuştu. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve iştiraklerdeki Sun Express vb. güçlü performanslar net kar üzerinde etkili oldu.

Satış gelirleri 3Ç22’de 108537mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 50.81% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 273.84% büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 30.82% oldu. Önceki çeyrekte 20.93% ve geçen yıl aynı dönem 29.10% olmuştu.

Favök aynı dönemde 34,161mn TL olurken, yıllık bazda 252.90% artış gösterdi. Çeyreklik 118.30% büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 31.47% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 21.74% , geçen yıl aynı dönemde 33.34% olmuştu.

Şirket’in 3Ç22’deki ihracat oranı 90.66% seviyesinde oldu. Geçen yıl aynı dönemde 91.14% seviyesinde gerçekleşmişti.

9 Aylık Sonuçlar

Yılın ilk 9 ayında şirket 38,493 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 517.67% büyüdü. Bu dönemde şirket 223,120 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 268.68% artış gösterdi. FAVÖK 58,057 milyon TL oldu ve yıllık bazda 248.80% arttı.

Yılın ilk 9 ayında şirket 24.97% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 20.94% olmuştu. Favök marjı 26.02% seviyesinde olurken, geçen yıl 27.50% olmuştu. Net kâr marjı 17.25% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 10.30% olmuştu.

Aktif kârlılığı 9.56% olurken, geçen yıl aynı dönemde 2.88% olmuştu. Sektör ortalaması 7.67% seviyesinde bulunuyor. Özsermaye kârlılığı 32.19% olurken, geçen yıl aynı dönemde 12.27% olmuştu. Sektör ortalaması 22.34% seviyesinde bulunuyor.

THYAO 9 Aylık dönemde toplam 53.9 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam rekor yılı olan 2019 yılının aynı döneminde 56.4 milyon seviyesindeydi. Gelir bakımından 2019 yılını dolar bazında %34 geçerken, yolcu sayısı olarak 2019 yılının %95’ine ulaşmış durumda. Bu rakamın %54’ü Avrupa hatlarında gerçekleşti.

Birim bazında yolcu gelirinin toplam arz edilen koltuk sayısına oranı olan RASK 3Ç22’de 3Ç19’a göre %51.3 artışla 10.17$/cent oldu. 9A22’de ise 9A19’a göre %34.6 artışla 8.10$/cent seviyesinde gerçekleşti. Bu rakama kargo kısmı dahil edilerek hesaplanan RASK2 verisi ise sırasıyla aynı dönemler için %57.7 ve %46.8 artış gösterdi. Kar marjlarının artmasında birim gelir artışlarının etkisi oldu.

İhracat oranı 90.92% seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının tamamında ihracat oranı 88.68% olmuştu.

Bu dönemin sonunda şirketin 163,938 mn TL net borcu bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 163,363 mn TL borcu bulunuyordu. Net borç / FAVÖK oranı yıllık bazda 2.36x seviyesinde bulunuyor. Cari oran 0.89x ve likidite oranı ise 0.85x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 0.94x ve likidite oranı için 0.88x seviyesinde bulunuyor. THY gini nakit dönüş süresi düşük olan şirketler için cari oranın 0.50x seviyesinin üzerinde olması normal karşılanır. Buna göre sağlıklı bir cari oranı var.

Şirketin borç kaynak oranı 67.82% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 76.11% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 70.30% seviyesinde bulunuyor.

Şirketin nakit değerleri 2021 yılsonuna göre 31,078.0 milyon TL artarak 66,757.0 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 88247.0 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden -23,797.0 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden -33,372.0 milyon TL nakit çıkışı sağlandı. Şirketin nakit akışları çok güçlü seyretmeye devam ediyor.

Kaynak: GCM Yatırım