Tofaş Oto 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (27.10.2021)

TOFAŞ – 3.Çeyrek Değerlendirmesi

Kapanış Fiyatı: 58,40 TL
Hedef Fiyatı: 63 TL

TOFAŞ, 3Ç21’de net karını 3Ç20 dönemine göre %14 oranında arttırarak 580,6 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan rakam piyasa beklentisinin yaklaşık 20 milyon TL üzerinde gerçekleşti. 3Ç21’de Şirket’in net satışları geçen senenin aynı çeyreğine göre %18,4 azalarak 5.6 Milyar TL oldu. Şirket’in net satışlarındaki düşüşte yurt dışı satışlarında beklentileri karşlıayamayan satış hacmi etken oldu.

Şirketin yurtiçi toplam perakende satışları ilk 9 ayda sektör ortalaması olan %13,1’lik artışa karşı geçen senenin aynı dönemine göre %2 artarak 91.935 adet olurken, 3Ç21 satışları ise ilk 2 çeyrek ortalamasının %19 altında kalarak 26.519 adet olarak gerçekleşti. Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı ise, 2021 yılı ilk dokuz ayında 1,8 puan azalarak %16,5 olarak gerçekleşti.

Şirketin toplam üretimi ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre %3,9 artarak 166.733 adet olurken, yurtiçi satışları %0,1 azalış göstererek 89.511 adet yurtdışı satışları ise %6,4 artarak 82,611 adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam satışlar %2,9 artarak 172.122 adet olmuştur.

Şirket’in kaynaklarının %25,4’ü özkaynaklardan %74,6’sı kısa ve uzun vadeli borçlardan oluşmaktadır. Şirket ilk 9 ayda hisse başına 4,13 TL kar elde ederken 3Ç21’de 1,16 TL kar elde ederek 1,49 TL olan ilk 2 çeyreklik ortalamasının altında kalmıştır.

Şirketin FVAÖK’ü 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarak 975 Milyon TL oldu. FVAÖK marjı ise aynı dönemde yıllık bazda 616 baz puan artışla %17,4 oldu. Satış gelirlerindeki zayıflamaya rağmen yurt içi opersyonlarının, al ya da öde kontratlarının ve maliyetlerdeki kontrollü seyir 3Ç21’de FAVÖK’ün yıllık bazdaki artışında etken oldu.
Şirket yönetimi açıkladığı finansal sonuçlar ile birlikte ileriye yönelik beklentilerinde de revizyonlar yaptı. İhracat beklentisi 120-130 bin adet olarak revize edildi. (Önceki: 150-160 bin adet ve 2020: 118bin adet) Yurt içi satış hedefini 130-140 bin adete (Önceki: 135-150 bin adet ve 2020: 142bin adet) Yurtiçi parekende hafif araç pazarı hedefini ise 800-825 bin adete (Önceki: 800-850 bin adet ve 2020: 773 bin adet) revize etti.Şirket, 2021 yılında toplam 245-260 bin adet araç (Önceki: 280-300 bin adet) üretmeyi hedefliyor. Yatırım harcaması hedefi ise 100 milyon EUR olarak muhafaza edildi. (2020: Yaklaşık 115 milyon EUR).

10.58x 2021T FD/FVAÖK ve 7.82x 2020T FD/FVAÖK çarpanları ile yurtiçi ve yurtdışı benzerleriyle karşılaştırdığımızda TOASO payları için hedef fiyatımızı 63 TL olarak belirliyoruz.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım