Logo Yazılım 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (27.10.2021)

LOGO 3.Çeyrek Finansal Sonuçları Analizi

Kapanış Fiyatı: 43,60 TL
Hedef Fiyatı: 55 TL

LOGO, 3Ç21’de 46,7 Milyon TL olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gelerek 48,5 Milyon TL net dönem karı açıkladı. Açıklanan bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %54,9 artış gösterdi. Şirketin 3Ç2021 hasılatı geçen senenin aynı dönemine göre %40,9 artış göstererek 169 milyon TL oldurken bir önceki çeyreğe göre %4,9 düşüş göstermiştir. İlk 3 çeyreklik karı ise %103 artarak 168 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Gelirlerde Türkiye ve Romanya’dan operasyonlar %67 ve %33 katkı sağlamıştır.

Tekrarlayan gelirlerin faturalanan gelirlerdeki payını %60’dan %63’e çıkartan Şirket, tekrarlayan gelirlerin tüm kategorilerinde büyüme kaydetti. Tekrarlayan gelirlerdeki büyüme sayesinde geleceğe yönelik daha isabetli projeksiyonlar çizmesi beklenebilir.
Yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde kontör satışlarında güçlü büyümeyle satış gelirleri 9A21’de %49 artmıştır. Buna ek olarak, MikroKobi’lerin dijitalleşmesini sağlayan SaaS çözümlerinde kullanıcı sayısını %383 arttırmayı başarmıştır.

Şirket’in FAVÖK’ü yurt içi ve yurt dışı operasyonlarından gelen önemli katkı ile 3Ç21’de yıllık bazda %60,4 artışla 67 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise, 3Ç20’de %35,1 iken 3Ç21’de %39,9 olarak gerçekleşti. FAVOK marjındaki %4,8’lik yükselişin temel sebebi olarak faaliyet giderlerindeki sınırlı yükseliş etkili olmuştur.

Şirket yönetimi 2021 yılı faturalanan gelirler bazında 802 milyon TL gelir elde etmeyi beklerken, FAVÖK bazında ise, 260 Milyon TL kar elde etmeyi beklemektedir.

Şirketin, 30 Eylül 2021 itibarıyla geri aldığı paylar ve geri aldığı paylardan satışlar sonrası payların sermayeye oranı %3,22’dir. Şirket, 2021 yılında pay satışı gerçekleştirmiş olup, 2018 yılında başlatılan Hisse Geri Alım Programı halen açıktır.

316,4 Milyon TL nakit ve nakit benzeri bulunan şirketin özkaynak oranı %52,2 gibi oldukça kabul edilebilir bir seviyededir. İlk 9 ayda lot başına 1,74 TL kar elde eden Şirket’in F/K oranı 21,6 seviyelerindedir.

21,6 F/K ve 16,33 FD/FVAÖK çarpanlarıyla işlem gören Şirket’i yurt içi ve yurt dışı benzerlerinin çarpanlarıyla karşılaştırdığımızda %28 iskonto ile işlem gördüğünü görüyoruz. Bu bağlamda Logo paylarıo için 55,00 TL hedef fiyat belirliyoruz.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım