TAV Havalimanları 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (22.10.2021)

3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in 3Ç21 dönemi net kârı 632,3mn TL ile 368,8mn TL’lik piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı döneminde pandemi etkisiyle 444,9mn TL zarar açıklanmıştı. Hâsılat yıllık bazda %175 artarak 1,96mlr TL oldu. Hâsılattaki bu artış havacılık ve yer hizmetleri geliri kalemleri öncülüğünde gerçekleşmiş olup dönem net kârının temel nedenini oluşturmaktadır. Kovid-19 aşı belgesinin ülkeler arasında onaylanması ile Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminde uluslararası seyahatler normalleşmeye başlamış olup şirket finansallarına olumlu yansımıştır. Turizmin hareketlendiği bu aylarda dış hat yolcu sayısındaki güçlü artış hâsılatta etkili oldu. Cari dönem hâsılatındaki güçlü artışa karşın maliyet artışı %99 ile görece sınırlı kalarak kârlılığı destekledi.

Şirket’in faaliyet giderlerinin %65 artmasına karşın oransal açıdan hâsılatın gerisinde kalması pozitiftir. Operasyonel performanstaki güçlü artışı 2Ç21’e göre %697 ve 3Ç20’ye göre %3.555 oranında artarak 647,8mn TL’ye ulaşan net faaliyet kârı teyit etmektedir. Net faaliyet kârının yıllık bazdaki olağandışı artışı pandemi temelli baz etkisinden kaynaklanmaktadır. Zira havacılık Kovid19’dan en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştu. Esas faaliyet kârı yıllık %805 artarak 605mn TL; FAVÖK ise %482’lik artış ile 905,1mn TL oldu. Şirket’in net finansal gideri net kur farkı gelirindeki artışın etkisiyle yıllık bazda – 277,6mn TL’den -88,4mn TL’ye geriledi. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3Ç20 döneminde 123,3mn TL’lik zarar oluşurken 3Ç21 döneminde 173mn TL değerinde kâr açıklanmıştır; müşterek anlaşmalar ve iştirak paylarındaki bu artışın tamamına yakınını TAV Antalya sağlamaktadır. Kârlılık marjlarını yıllık bazda incelediğimizde net faaliyet kâr marjının 30,5 puan artarak %33’e yükseldiğini görmekteyiz. Net kâr marjı ise -%62,3’ten %32,2 seviyesine yükseldi.

Gelir tablosunun geneline baktığımızda; görece düşük maliyet ve giderler ile desteklenen güçlü performansın yanı sıra finansal net giderlerin azalmasını olumlu değerlendiriyoruz. Marjlardaki güçlü iyileşme, baz etkisini yansıtmasına karşın operasyonel performans artışını teyit etmektedir. Operasyonel para birimi EUR olan şirketin yabancı para net varlık pozisyonunun çeyreksel bazda 397,9mn TL’den 823,4mn TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Bu artış, YP net varlık pozisyonunun önemli kısmını oluşturan USD ve diğer YP birimlerinde meydana gelmiştir. Nakit ve nakit benzerleri çeyreksel bazda 2,26mlr TL’den 2,64mlr TL’ye yükselmiş olup likidite oranlarında sınırlı düşüş görülse de makul seviyelerde kalmaya devam etmiştir. 3Ç21 dönemi finansallarının geneline baktığımızda hem operasyonel performans hem de finansal gelir/gider dengesinde iyileşmeyi pozitif yorumluyoruz. Ayrıca yabancı para net varlık pozisyonunun önceki çeyreğe göre iyileşmesini olumlu değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul