Arçelik 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (22.10.2021)

3Ç21 Finansal Sonuçları | Arçelik

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Hedef Fiyat (TL): 41,70
Uzun Vadeli Öneri:  AL
Kapanış Fiyatı (TL) 33,56

Güçlü ciro büyümesine rağmen marjlar baskı altında kaldı (=)

Arçelik, 2021 yılının 3. çeyreği için beklentimizin %11 ve piyasa tahmininin %9 altında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,3 azalış ile 651 mn TL net kar açıkladı. 3Ç21’de şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %52,0 büyüme gösterirken, FAVÖK marjı artan hammadde maliyetleri nedeniyle yıllık bazda 4,7 puan azaldı. Şirket 2021 yıl sonu konsolide ciro büyüme hedefini %50 seviyesinden %55 seviyesine artırırken, FAVÖK marjı beklentisini ise %11 seviyesinde korudu. 3Ç21 sonuçlarının hisse fiyatına nötr yansımasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri son bir ayda endekse paralel bir seyir izlerken, yılbaşından bugüne endeksi %20 yenmeyi başardı.

• 3Ç21’de yıllık %52,0 artış ile güçlü ciro büyümesi görüldü – Arçelik’in 2021 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide satış gelirleri yıllık %52,0 artarak 18,1 mlr TL ile beklentiler paralelinde gerçekleşti. Gelirlerdeki güçlü büyümede, TL’deki değer kaybı, inorganik birim büyümesi ve fiyat artışları etkili oldu. Bu dönemde satın almaların toplam ciroya katkısı 2,9 mlr TL (toplamın %15,9’u) olurken, yurt içi satış gelirleri ise yıllık %31,6 yükseldi. Beyaz eşya grubu, şirketin 3Ç21’de yüksek baz etkisi ve normalleşmenin başlaması ile adet bazında satışları yıllık %9,0 ile sektör ortalamasının (-%11) altında daralma kaydetti. Ayrıca 3Ç21’de şirketin satış gelirlerinin %30 ağırlığı olan Batı Avrupa pazarında satın alma ve fiyat artışlarının etkisi ile euro bazında satışları %25 civarında artış kaydetti. Böylece Arçelik’in 2021 Ocak-Eylül döneminde satış gelirleri yıllık %65,8 büyüme ile 45,7 mlr TL düzeyine ulaştı.

• Yükselen hammadde maliyetleri, yıllık bazda FAVÖK marjındaki gerilemede etkili oldu – Şirketin 3Ç21’de FAVÖK’ü beklentimize ve piyasa tahminlerine paralel, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 artış ile 1,76 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Hammadde maliyetlerindeki artışın devam etmesinin yanı sıra satın almaların seyreltici etkisi ise şirketin FAVÖK marjı yıllık bazda 4,7 puan azalarak %9,7’ye geriledi. Arçelik’in 2Ç21 sonundaki 14 mlr TL’lik net borç pozisyonu, 3Ç21 sonunda yatay seyir izlerken, Net Borç/FAVÖK rasyosu 2x seviyesinde gerçekleşti (2Ç21:2x). Operasyonel olmayan giderlerde gözlenen yükselişin etkisiyle Arçelik’in net karı 3Ç21’de yıllık %36,3 düşüş ile 651 mn TL’ye geriledi.

• 2021 yılı konsolide ciro büyüme hedefini revize etti – Arçelik 2021 yıl sonu için yurt içi ciro büyüme beklentisini %30’dan %35’e yükseltirken, yurt dışı beklentisini ise korudu, konsolide ciro büyüme hedefini ise %50’den %55’e artırdı. Şirket yıl sonu için %11 (9A21: %11,1) olan FAVÖK marjı beklentisinde değişikliğe gitmedi.

• Değerleme ve öneri – Şirketin 3Ç21 sonuçları beklentilere paralel gelirken, net karlılık operasyonel olmayan giderlerin etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Şirket hisseleri, son bir ayda endekse paralel bir seyir izlerken, yılbaşından bugüne Arçelik hisseleri endeksi %20 yenmeyi başardı. 3Ç21 sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyor, Arçelik için hisse başına 41,70 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri“ ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım