Sorumlu iş davranışı ve depremle mücadele

Dün ve bugün, OECD çatısı altında ilk kez küresel ölçekte ve bakanlar düzeyinde, OECD’nin öncülük ettiği ‘Sorumlu İş Davranışı’ (SİD) toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda Ülkemizi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Çetin Ali Dönmez temsil edececekti. Ancak, Türkiye son 100 yılın en ağır depremlerine yönelik Devlet-Millet birlik ve beraberliği ile tarihi bir mücadele ortaya koyduğundan, Ülkemizi temsilen toplantılara katıldım. ‘Süpersonik dijitalleşme’, ‘çevre ve iklim’, ‘yeşil ve temiz enerji dönüşümü’ ve ‘sosyal barış’a yönelik en yüksek düzeyde hassasiyetin gösterildiği bir dönemde, OECD çatısı altında ilk kez ‘küresel’ düzeyde gerçekleştirilen ‘Sorumlu İş Davranışı’ zirvesi, çokuluslu şirketlerden başlayarak, iş dünyası ağındaki her boyuttaki firmanın çevre, rüşvet ve yolsuzluğa karşı iş ahlakı, tüketicilere karşı tam sorumluluk, kurumsal yönetişim ilkelerine uyum ve insan haklarına tam saygıyla iş yapılması hususunda tam bir hassasiyetle hareket etmesi gerektiği noktasında güçlü bir anlayışın oluşturulmasını önceliklendiriyor.

SİD özünde, dünyanın her noktasında, ülkesi için mal ve hizmet üreten, ihracat gerçekleştiren firmaların yukarıda sıraladığımız temel kurumsal sosyal sorumluluk kurallarıyla çalışmalarını gerektiriyor. Üretilen mal veya hizmetin kalitesi, çevreyi ve iklimi koruyacak şekilde üretim gerçekleşmesi, fabrika veya tesisin bulunduğu bölgenin sakinleriyle doğru ve sağlıklı bir diyalog içerisinde olunması, firma, fabrika ve tesiste hem sağlık, hem hijyen, hem de çalışma koşullarının kabul edilebilir düzeyde olması küresel ölçekte tüm dünyaca artık dikkat edilmesi gereken temel kurallar. Üstelik, kurumsal sosyal sorumluluk, sorumlu iş davranışı ve kurumsal yönetişim ilkeleri sadece çok uluslu şirketleri değil, her ülkenin önde gelen iş dünyasının her üyesini de yakından ilgilendiriyor. Sadece kendi şirket ve firmaları boyutunda da değil üstelik. Esasen, ilgili şirket ve firmanın tedarik zinciri ağında hammadde, ara mamul temin ettiği diğer firmalara yönelik olarak da sorumluluk taşıması anlamına geliyor.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!