Oxfam: “Eşitsizlik insanlığı öldürüyor”

Geride bıraktığımız haftanın, Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel ekonomik görünüm raporu ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) küresel istihdam ve çalışma hayatına yönelik 2022 yılı trendleri raporu kadar bir başka raporu da, Oxford Kıtlıklara (Yokluklara) Yardım Komitesi tarafından (Oxford Committee for Famine Relief; Oxfam) tarafından Dünya Ekonomik Forumu’nun sanal ‘Davos’ için hazırladığı ‘Eşitsizlik Öldürüyor’ (Inequality Kills) raporuydu. Başta ‘Kovid-19’ küresel virüs salgını olmak üzere, kritik önemde küresel nedenlere bağlı olarak, dünya ekonomisinde, kıtalar, coğrafyalar, bölgeler ve ülkeler arasında derinleşen ‘eşitsizlik’ sorununun en trajik, en acımasız, en insanlık dışı sonuçlarından birisi, ‘her dört saniyede bir insanın yaşamını yitirdiği’ acı gerçeği.

Eşitsizlik öyle acımasız ki, dünyanın en zengin 10 insanı küresel pandemide servetini ikiye katlarken, dünya vatandaşlarının yüzde 99’u fakirleşmiş durumda. Erkekler ile kadınlar arasındaki ‘cinsiyet eşitsizliği’ (gender inequeality) o kadar derinleşmiş durumda ki, dünyanın en zengin 252 erkeğinin serveti, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’deki 1 milyar kadının gelirine eşit. 1995’den bu yana dünyanın en zengin yüzde 1’inin küresel servetten aldığı pay, dünyanın en fakir yüzde 50’sinin servetinden 20 kat daha fazla artmış durumda. Küresel pandemi nedeniyle, pandemi öncesinde yaşam beklentisi risk altında olan 2,1 milyon siyah Amerikalının sayısı şu anda 3,4 milyona çıkmış durumda. Dünyanın en zengin 20 milyarder, dünyanın en fakir 1 milyar insanından 8 bin kez daha yüksek oranda karbon salıyor.