DOHOL: Model görüş

Model bazlı görüş: DOHOL

Doğan Holding (DOHOL) yıllarca sessizliğe yakın seyir halinden yükselişe geçince heyecan da artmış oldu.

Dijital dönüşüm çağında yeni gelişmeleri uygulamaya alacağının habercisi olabilir mi? İçeride neler piştiğini bilemeyiz ama piyasa davranışları üzerinden hikaye üretmeye ve tutarlı bakış üzerinden sunmaya devam ediyoruz. Geçmişteki hareketlerinin sebeplerini bu bakış üzerinden açıklamaya çalışacağız. Yükselişler de, düşüşler de bir bitişin parçası değil sürecin devamlılığında ara işaretlerdir. Bir başka deyişle: belirsizlik veya dalgalanma hali bir sürecin parçası olarak görülmelidir.

Piyasa manivelası veya kaldıraç etkisi (geçmiş vakalar)

Geçmişte görülen belirgin veya göze çarpan hareketleri (yükseliş – düşüş) kaldıraç modeli üzerinden  açıklamaya çalışalım. Böylece belirsizlik faktörünün etkisini daha aza indirgemek mümkün olacaktır.

Neden yükseldi? (2019 haftaları başlangıç, ~ %100 pozitif getiri)

O dönemki harekete zemin hazırlayan geçmiş veriler vardı elbette: 2018 nisan haftalarında görülen sert düşüş kaldıraç modeli gereği süreç içindeki sonraki adımın hazırlığı için oluşmuştu (veya yazar her zaman böyle düşünmektedir, bu konuda kararı kesindir). Bu sert düşüş model dahilindeki 2 çarpanı da önemli ölçüde etkilemiştir. Buna göre reel primsizlik artarken, reel momentum hızlı artmaya başlamıştı. Baz etkisi değeri düşüktü ama yine de gelecekteki piyasanın zayıf kalacağına işaret etmiyordu.

Reel anlamda (enflasyona karşı, piyasa endekslerine karşı, dövize karşı) bu yüksek getiri için test edilmiş modeller üzerinden hisse için vakaları arttırabiliriz.

Son durum

Kıyaslamalı güç denklemi ( DOHOL )

Haftalık

Değişim

Son 3 dönem Son 6 dönem Son 12 dönem
Reel momentum +4 % +8 % +12 %
Reel primsizlik +2 % +1 %  +3 %

Momentuma baz olan algoritmik sinyal seviyesi

Mutlak değer (haftalık( Son 3 dönem Son 6 dönem Son 12 dönem
Gösterge bazı  (reel) 0.02 0.01 0.01

Baz tablosunun yorumlanması kaldıraç etkisinin gücüne işaret etmek içindir. Baz değeri birim değere (1) yaklaştıkça etkisi daha pozitif olur. Varlıkların çoğu için bu baz değeri 1 altında iken (haftalık) bazılarında 2-10 arasındadır. Çok, çok azında 100 üzerindedir. İstatistiki anlamda normal dağılımla gösterge mümkündür.

Kıyaslamalı güç gelişimi takibi için basit indirgenmiş değerleme modeli

GP = Gçmş x Algo (model gereği geçmişi geleceğe bağlayan tutarlı denklemlerden biri)

Gelecekteki Performans, geçmiş dönemin bir kısmı ile algoritmik sinyal çarpımına eşittir.

1)       Eşitliğin sağ tarafındaki değişim, solu belirler

a.       Geçmişin incelenen kısmı +/- değişim gösterdikçe denklem sonucunu etkiler

b.       Modelden gelen Algo sinyal ortalama değişimi denklemi etkiler

c.        a ve b çarpımı pozitif olduğu sürece denklem  sonucu hızlı artar

d.       çarpım negatif ise gelecekte düşüş eğilimi sorgulanmaya başlar         

2)       Kurallar silsilesi detaylandırılabilir: sayısal modelin farklı algoritmalarla tarifi mümkündür. Analitik hata: sadece (Geçmş) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir