Migros 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (09.05.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 12.99 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 27.00TL
Potansiyel Getiri: %108

Yüksek net zarar
 Migros 1Ç19 sonuçlarında yüksek gerçekleşen kambiyo farkı gideri ve yüksek vadeli alım faizi nedeniyle beklentilerden daha kötü 231mn TL net zarar açıklamıştır.
 Şirket 1Ç19’da %25 satış büyümesi kaydederken, FVAÖK marjı (UFRS 16 etkisi hariç) beklentimiz dahilinde %5.6 seviyesinde gerçekleştirmiştir.
 Çeyrek finansallarındaki yüksek net zarar sebebiyle bugün hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

19 yeni mağaza açılışı; %25 satış büyümesi
 Migros 1Ç19’da 19 yeni mağaza açılışı ile 2,100 mağaza sayısına ve 1,501binm2 satış alanına ulaşmıştır. Migros’un 1Ç19’da 4,923mn TL olan konsolide satışları, yıllık bazda %25 artmıştır.

Birleşmenin olumlu etkisiyle %27.5 brüt kar marjı
 Migros’un brüt kar marjı 1Ç19’da artan satın alma hacimleriyle ölçek ekonomisi ile yaratılan sinerjilerin etkisiyle yıllık bazda 2.2 puan artarak %27.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hesaplamalarımıza göre FVAÖK marjı (UFRS 16 etkisi hariç) yıllık bazda 1.1 puan artarak %5.6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu hedefleri korundu
 Migros 2019 yılında %20 ciro büyümesi ve 100 mağaza açmayı hedeflerken FVAÖK marjını %6 (UFRS 16 etkisi hariç) olarak belirlemiştir. Şirket 300mn TL’lik yatırım öngörmektedir
 Şirket’in 1Ç19 sonunda net borç pozisyonu 3.1mlr TL (UFRS 16 etkisi hariç) seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç19’da yüksek Euro borç yükü nedeniyle, kurdaki hareketin etkisiyle 360mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Şirket’in 1Ç19 sonunda UFRS 16 etkisi hariç net borç/FVAÖK oranı 2.4x seviyesinde gerçekleşmiştir. Aksi halde net borç 6mlr TL’ye yükselmekte ve oran 3.0x olmaktadır.

Raporun tamamı için tıklayın.