Logo Yazılım Hisse Yorumu / Deniz Yatırım – (22.03.2022)

Logo Yazılım (LOGO TI) Ar-Ge yatırımları destekli sürdürülebilir büyüme

AL – Hedef Fiyat: 61,30 TL (12-ay)

Mevcut Fiyat (TL) 41.60
Hedef Fiyat (TL) 61.30
Getiri Potansiyeli (%) 47%

LOGO hedef fiyatımızı 55,10 TL’den 61,30 TL’ye (12-ay) yükseltiyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2021’de Şirket, ciro ve operasyonel kar anlamında başarılı bir dönem geçirmeyi başardı. Logo Yazılım’ı (i) yapılan Ar-Ge yatırımlarının gelecekte pozitif yansımalar yaratacağına dair düşüncelerimiz (ii) Şirket gelirlerinin büyük kısmının tekrarlayan gelirlerden oluşması (iii) Romanya operasyonlarında güçlü euro ile gelir büyümesi (iv) Kovid-19 salgınının etkisiyle hızlanan dijitalleşme süreçlerinin Şirket’e pozitif yansıyacağını düşünmemiz gerekçeleri ile temel olarak beğeniyoruz. Son bir yılda endeksin %28 altında performans sergileyen hisse, 2022 tahminlerimize göre 10.7x F/K ve 8.8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

■ Logo Yazılım, dahil olduğu İş Uygulamaları Yazılımları Pazarı’nda Türkiye’de yerel marka olarak en büyük pazar payına sahip şirkettir. Şirket, e-Devlet platformu üzerinden sağlanan çözümlerde de pazar lideri konumundadır. Tekrarlayan gelirlere sırasıyla Kullan-Öde, LEM, Bakım ve SaaS (Perakende ve İşbaşı+Peoplise) gelirlerinin artan katkısı ve Şirket’in Ar-Ge harcamalarının faturalanan gelirler içerisindeki payının 2021 itibarıyla %27 olması, Ar-Ge yatırımları ile sürdürülebilir büyümenin kaynağı niteliğindedir.

■ Şirket’in hizmet verdiği sektörde Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’de penetrasyon oranı düşüktür. 2021 itibarıyla ERP (Enterprise Resource Planning) sistemlerini kullanan küçük, orta ve büyük işletmelerin Türkiye penetrasyonu Avrupa ülkelerinin yaklaşık 10 puan altında bulunmaktadır. Romanya penetrasyonu ise Türkiye’nin 11 puan, Avrupa ülkelerinin 21 puan altında seyretmektedir. ERP kullanımında küçük ve orta ölçekli işletmelerin otomatize ve entegre iş sistemlerini kullanması Şirket’e yurt içinde ve Romanya operasyonlarında büyüme alanı sağlamaktadır.

■ Şirket’in Romanya iştiraki olan Total Soft, 2021 yılında tekrarlayan gelirler içerisinde %23 paya sahiptir. Total Soft’un proje kazanımları ile desteklenen büyümesinde yaklaşık %35 ihracat payına sahip olması ve dahil olduğu sektör içerisinde ilk 3 şirket arasında yer alması olumlu etki yaratmaktadır. Romanya operasyonlarının yanı sıra Hindistan’da küçük işletme segmentine yönelik SaaS çözümü kategorisinin kullanıcı sayısı 2021 sonu itibarıyla 1500’dür. Yurt dışı operasyonlarının Şirket’e döviz geliri sağlaması sebebiyle doğal hedge görevi üstlendiğini ve ilgili ülkelerde ileriye yönelik elde edilecek Mikro-Kobi müşteri segmentine dair pozitif ayrıştırıcı etkisi olabileceğini öngörmekteyiz.

■ Bayi iş birlikleri ile satış kanallarında rekabetçi avantaj sağlayan Logo Yazılım, toplamda 800+ bayi ile güçlü ve öngörülebilir bir strateji izlemektedir. Şirket için önümüzdeki yıllarda müşteri sayıları ve tekrarlayan gelirlerde artış trendinin devam edeceğini ve yüksek döviz kuru ile orta ve küçük işletmelerin maliyeti gözeterek ulusal çözüm sağlayıcılarını tercih etmesini bekliyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım