Karşılıksız Çek Verileri / Mayıs 2019

İbraz edilen çek tutarı azaldı.

Ocak-Mayıs 2019 döneminde bankalara ibraz edilen 435 bin keşideciye ait 7,3 milyon adet çekin toplam tutarı 371 milyar TL oldu. 2018 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 1,5, çek adeti yüzde 18 gerilerken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 36 bin keşideciye ait 297 bin adet çekin toplam tutarı 14,3 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 17 bin keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 48 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 76, çek adeti yüzde 71 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 52 arttı. Bir önceki aya göre ise karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı yüzde 23, çek adedi ise yüzde 31 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki aya göre gerilerken, bir önceki yıla göre arttı.

Mayıs 2019’da, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 3,5, adet olarak ise 0,2 puan gerileyerek yüzde 3,6 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı: Mayıs 2019 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olurken, adet ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi