Karşılıksız Çek Verileri / Eylül 2019

İbraz edilen çek tutarı bir önceki yıla göre değişmedi.

Bankalara ibraz edilen 482 bin keşideciye ait 12,8 milyon adet çekin toplam tutarı 2019 yılının ilk üç çeyreğinde 670 milyar TL oldu. 2018 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı hemen hemen aynı kalırken, çek adeti yüzde 15, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 5 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı arttı.

Ocak-Eylül döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 47 bin keşideciye ait 457 bin adet çekin toplam tutarı 22,3 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 27 bin keşideciye ait toplam 4,1 milyar TL tutarındaki 98 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 33, adeti yüzde 38, tekil keşideci sayısı ise yüzde 27 arttı. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi.

Eylül 2019’da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 2,6, adet olarak ise 0,6 puan gerileyerek yüzde 2,7 olmuştur.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

Ocak-Eylül 2019 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olurken, adet ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi