Karşılıksız Çek Verileri / Ekim 2017

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık Karşılıksız Çek İstatistikleri’ni açıkladı.

İbraz edilen çek tutarı arttı.

Yılın ilk on ayında bankalara ibraz edilen 530 bin keşideciye ait 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 11 artarken; keşideci sayısı yüzde 3, çek adedi ise yüzde 5 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı.

Yılın ilk on ayında, bankalara ibrazında karşılıksız işlemi yapılan, 44 bin keşideciye ait 380 bin adet çekin toplam tutarı 14 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 27 bin keşideciye ait toplam 3 milyar TL tutarındaki 87 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 28, adet ise yüzde 43 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı düştü.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 2,2, adet olarak ise 1,5 puan azalarak yüzde 2,2 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi