‘Çok taraflılık’ ilkesinin 2023 sınavı

2023, küresel çok taraflı sistem için önemli bir sınama yılı olacak. Atlantik ile Asya-Pasifik arasında tırmanan ‘küresel sıklet merkezi’ rekabeti, küresel çok taraflı teşkilatların gündemine de yansımakta. Gerek Birleşmiş Milletler (BM), gerekse de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde, G20 platformunda, küresel ekonomi-politik sistem ve küresel ticaret sistemi için ortak karar alma hayli zorlaşmış durumda. Bu durum, G7 Ülkeleri, çoğu AB Ülkeleri, 4 Latin Amerika, 3 Asya-Pasifik ülkesi ile birlikte, Türkiye ve İsrail’in de yer aldığı 38 üyeli seçkin bir teşkilat olan OECD’nin sorumluluklarını da, bilhassa Atlantik Cephesi’nin ve Atlantik Cephesi ile aynı küresel değerleri savunan üye ülkelerin OECD’den beklentilerini de yükseltmekte.

BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi olan ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ile Rusya Federasyonu ile Çin arasında zaman zaman yükselen derin görüş ayrılıkları, ‘iki siyah kuğu’ küresel pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik somut çözümlerin şekillenmesini kimi kritik anlarda felce uğrattığı gibi, küresel ticaretteki farklı menfaatler ve öncelikler nedeniyle DTÖ’de de bir tıkanma gözlemlenmekte. Bu durum, küresel vergi reformu, küresel karbon vergilendirme mekanizması, küresel iklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zeka, çalışma hayatı, gençlik, eğitim, küresel ve bölgesel kalkınma, yerel kalkınma ve yerel yönetimler, küresel yönetişim ilkeleri ve KOBİ’lerin kurumsallaşması gibi pek çok konu ve alanda, OECD’nin politika üretme ve ardından üretilen ortak politika ve çözümlerin dünya kamuoyunun gündemine taşınmasına yönelik yükümlülüklerini de arttırmakta.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!