Coca Cola İçecek Hisse Yorumu / Tacirler Yatırım – (10.04.2019)

Etkin maliyet yönetimiyle değer yaratma devam ediyor.

Tavsiye: AL
Hedef fiyat 41TL
Getiri potansiyeli 29%

Coca-Cola İçecek operasyonel karlılık ve işletme sermayesindeki iyileşmeyle son yıllarda başarılı nakit akımı yaratırken, türev enstrümanların etkin kullanımı döviz kurlarına karşı duyarlılığı azalttı. Yüksek döviz borcu nedeniyle şirketin TL’deki değer kaybına karşı duyarlılığı devam etse de bu etkinin hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Hacimlerde beklentimizin üzerinde büyüme ve daha istikrarlı kur görünümü Coca-Cola İçecek’in değerlemesine ek katkı sağlayabilir. 41 TL hedef fiyatla “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Coca-Cola İçecek 5x 2019T FD/FAVÖK rasyosuyla on yıllık ortalamasının %50 altında işlem görmektedir. Coca-Cola İçecek 31 Mayıs’ta hisse başına 1,18 TL brüt nakit temettü dağıtacaktır ve temettü verimi %3,7’dir.

Yurtiçi satış performansı 2019’da yönetimin beklentisinin üzerinde gerçekleşebilir – Coca-Cola İçecek’in yönetimi 2018 analist telekonferansında 2019 yurtiçi hacimlerde yatay performans beklediğini ancak yılın iki ayı satışlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etmiştir. 2019’da yeni bir müşterinin de katılımıyla %1 seviyesinde büyümenin mümkün olacağını düşünüyoruz. Maliyet artışının ise fiyat zammıyla dengeleneceğini ve 4Ç18’de görülen marj daralmasının geçici olduğunu düşünüyoruz. 2019’da ciroda %16 büyüme beklerken türev enstrümanların katkısı ve ambalaj maliyetlerinde beklenen hafif düşüşün etkisiyle FAVÖK marjında 50 baz puan iyileşme öngörüyoruz.

Yurtdışında hacim büyümesi yavaşlarken kur etkisi büyümeyi destekleyecek – 2019’da yüksek büyüme gerçekleştiren Orta Asya bölgelerinin toplam hacim büyümesine katkısı görülmeye devam ederken, Pakistan ve Irak’ta orta tek haneli hacim büyümesi öngörüyoruz. Pakistan’da olumsuz makro görünüme ve tüketici talebindeki düşüşe rağmen dağıtım kanalındaki yeniden yapılandırmanın katkısıyla orta vadede verimlilik ve ciro artışı olacağını düşünüyoruz. Irak pazarında katma değeri yüksek gazlı içecek kategorisi satışlarında yükselişin devam edeceğini beklerken su kategorisindeki zayıflığın sürmesini bekliyoruz. 2019’da yurtdışı faaliyetlerde %6 hacim ve TL bazında %20 ciro büyümeleri öngörüyoruz. FAVÖK marjının ise yatay seviyede kalmasını bekliyoruz.

Sağlıklı nakit akımı yaratımı sürdürülecek – Coca-Cola İçecek son üç yılda
operasyonel karlılık ve işletme sermayesindeki iyileşmeyle %7-9 nakit akışı
marjı gerçekleştrdi. 2019’da işletme sermayesi ihtiyacındaki artış ve benzer
yatırım maliyeti/satış rasyoları öngörerek nakit akışı marjında %6’lara doğru
hafif gerileme öngörülüyor ve orta vadede marjın %7’ye yükseleceğini
düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.