Çimsa 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (07.05.2018)

Çimsa 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Mevcut Hisse Fiyatı: 12.31 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 17.20TL
Potansiyel Getiri: %40

Yatırımlar sonuçlarını vermeye başladı…
 Çimsa’nın net karı 1Ç18’de %18 artarak 37mn TL oldu. Açıklanan net kar ile birlikte, satış geliri de beklentilere paralel gerçekleşirken faaliyet performansı beklentilerin %6 üzerinde gerçekleşti. Satış gelirlerindeki büyüme ve güçlü faaliyet performansı net karı destekleyen başlıca faktörler oldu.

 Açıklanan 361mn TL’lik net satış geliri, yıllık bazda %45’lik bir satış büyümesine işaret ediyor. Bu durum temel olarak ılık geçen kış koşulları sonrasında iç talepteki güçlü büyüme ve güçülü ihracat talebinden kaynaklandı. Bununla beraber,
şirketin iç pazardaki fiyat ayarlamaları ve ürün fiyat artışları da net satış gelirini destekleyen diğer faktörler oldu. İç pazardaki talep %59 yükselirken, ihracat gelirlerinde de %27 artış gözlendi.

 Şirketin FVAÖK marjı 1Ç18 itibarıyla %25.8 olarak sonuçlanırken, bu sayı FVAÖK marjında yıllık bazda 3.4 puanlık bir artışa işaret etmektedir. Şirket 2017 itibarıyla tamamlamış olduğu yatırımların olumlu etkilerini 1Ç18 itibarıyla finansal sonuçlarına yansıtmaya başladı. Afyon, Eskişehir ve Niğde yatırımlarından elde edilen bu olumlu katkı, güçlü satış gelirleriyle birlikte faaliyet performansını etkileyen başlıca faktörler oldu. Üretim giderlerinin satışlar içerisindeki payının azalması da faaliyet performansını olumlu yönde etkileyen bir diğer faktör oldu. Satış maliyetlerinin hasılat içerisindeki payı 1Ç17’de %77 seviyesindeyken, 1Ç18 sonunda bu oran %74 olarak sonuçlandı.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz
 Güçlü faaliyet performansı ve satış geliri nedeniyle Çimsa’nın 1Ç18 finansallarının piyasa etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

 Şirket için olumlu “Endeks Üstü Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.