Çimsa 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (07.05.2018)

Çimsa 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Hedef fiyatımızı 16,20 TL olarak revize ettik…

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 16,20 TL
Önceki Hedef Fiyat: 16.60 TL
Kazandırma Potansiyeli: %31,6

Çimsa 1Ç18’de 37,1mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (1Ç17: 31,4mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 46mn TL’nin ve piyasadaki ortalama net kar beklentisi olan 40mn TL’nin gerisinde kaldı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin net karı yıllık bazda %18,4 oranında artış gösterirken çeyreklik bazda ise %50,4 oranında düşüş kaydetmiş oldu (Çimsa’nın, devir işlemleri süren Afyon Çimento arazisinin satılan kısmından 4Ç17’de bir sefere mahsus olmak üzere 27,1mn TL satış geliri elde etmiş olmasının 4Ç17 kar rakamına etki etmiş olduğunu hatırlatmak gerekir). İlk çeyrek net kar rakamı ile tahminimiz arasındaki fark net satış gelirlerinin beklentilerimizden düşük, finansal giderlerin beklentilerimizden fazla gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 1Ç18’de operasyonel faaliyetlerinin iyi olmasına rağmen toplam 46,1mn TL tutarında banka kredileri faiz gideri kaydetmiş olması ilk çeyrekte karlılığı olumsuz etkilemiştir.

FAVÖK ise 93,2mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç17: 55,6mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3,4 puan artarak %25,8 olarak gerçekleşti (Şeker Yatırım: 81mn TL, Ortalama Piyasa Beklentisi: 88mn TL).

Beklentilerin gerisinde kalan 1Ç18 finansal sonuçları neticesinde; 16,60 TL olan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 16,20 TL’ye çekiyoruz. 04 Mayıs 2018 CIMSA kapanışına göre hedef fiyatımızın %31,6 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘AL’ olan önerimizi koruyoruz. 2018 yıl sonunda Çimsa’nın 1,75mlr TL satış geliri ve 462mn TL FAVÖK elde etmiş olacağını tahmin ediyoruz. Şirket 2018T F/K 6,36x ve 2018T FD/FAVÖK 6,55x çarpanlarıyla işlem görmektedir.