BİM 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (3.03.2022)

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS TI) 4Ç21’de güçlü FAVÖK büyümesi, beklentilerin
üzerinde net kar

Değerlendirme: Olumlu

Mevcut Fiyat (TL) 74.90
Hedef Fiyat (TL) 96.80
Getiri Potansiyeli (%) 29.2%

Bim Birleşik Mağazalar, 4Ç21’de 20.405 milyon TL gelir (Konsensus: 20.111 milyon TL / Deniz: 19.902 milyon TL), 2.131 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.753 milyon TL / Deniz: 1.692 milyon TL) ve 639 milyon TL net kar (Konsensus: 329 milyon TL / Deniz: 255 milyon TL) açıkladı. Şirketin açıkladığı faaliyet karlılığı piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin üzerinde gelirken net kar rekabet kurulu cezasına ilişkin ödeme için bu çeyrekte ayrılan gider karşılığına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

■ Bim, 4Ç21’de gelirlerini yıllık %33 arttırarak 20.405 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamını da yıllık %41 arttırarak 4.055 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Şirket’in 4Ç21 FAVÖK rakamı yıllık %40’lık bir yükseliş ile 2.131 milyon TL’ye ulaşmış ve beklentilerin oldukça üzerinde gelmiştir. 4Ç21 FAVÖK marjı yeniden %10 seviyelerinin üzerine çıkmış ve %10,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 4Ç21’de net karı yıllık bazda %23 azalış göstererek 639 milyon TL’ye gerilese de beklentilerin oldukça üzerinde gelmiştir. Net kardaki gerileme de bu çeyrekte Rekabet Kurulu’nun kesmiş olduğu cezanın ödenmesiyle ayrılan gider karşılığı etkili olmuştur. (718 milyon TL)

■ 4Ç21’de mağaza açılışlarındaki güçlü trend devam ederken FİLE mağazalarında güçlü FAVÖK ve net kar elde edilerek net karlılığa pozitif katkı sağlanmaya devam edildi. Yurtdışı operasyonlarında mağaza açılışları devam ederken Türkiye’de olduğu gibi satış trendlerinde normalleşme başlamıştır.

■ Bim’in 4Ç21 yılı aynı mağaza satış, sepet hacmi ve trafik büyümesi sırasıyla yıllık %13,7, 19,4 ve %3,0 olarak gerçekleşmiştir.

■ Şirket, 4Ç21 sonunda yurtdışında 878 mağaza olmak üzere toplamda 10.489 mağaza sayısına ulaşmıştır. Yıllık mağaza büyüme oranı %12 seviyesindedir. Yüksek mağaza açılış trendi devam ederken 2021’de 1.124 yeni mağaza açılışı gerçekleşmiştir.

■ 2022 Beklentileri: Şirket 2022 yılına dair beklentilerini de paylaştı. Buna göre şirket 2022 yılı için i) %55 satış büyümesi ii) %8,5 FAVÖK marjı iii) yatırım/satışlar %3,2 bekliyor.

■ Genel Değerlendirme: Şirket, son çeyrekte yüksek gıda enflasyonu ve tüketicilerin fiyat artışları öncesi stoklama yapma davranışıyla beraber güçlü performans sergiledi. Mağaza trafiğindeki artış ve FİLE operasyonlarının katkısıyla şirket güçlü FAVÖK yaratmaya devam ediyor. Bim’i hızlı mağaza büyüme kası ve güçlü bilançosu ile temel anlamda beğenmeye devam ediyoruz. BIMAS, 12 aylık geriye dönük verilere göre 15,5x F/K ve 8,0x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım