Türk Hava Yolları 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.03.2022)

“THY’nin 4. Çeyrek Net Dönem Karı 2 milyar TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 25,98 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 41,25TL

THY 2021 yılının 4. çeyreğinde 1,98 milyar TL (225mn USD) net dönem karı kaydetmiştir. Piyasanın ve bizim kar beklentimiz ise 2,4 milyar TL idi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin ve marjların beklentimizden iyi gerçekleşmesine karşın yüksek finansman gideri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 4Ç2020’de 385mn TL (50mn USD) net dönem zararı kaydetmişti.

Satış gelirleri 4.çeyrekte %164,7 oranında artarak 36,9 milyar TL’ye (Piyasa beklentisi: 35,5 milyar TL) yükselen şirketin satışların maliyeti %131,8 artmış ve 27,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle brüt kar 9,5 milyar TL olmuştur. Brüt kar marjı %25,7’yi göstermiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler 6,2 milyar TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2021’de 519mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet karı 6,7 milyar TL olmuştur.

4. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden özellikle devlet teşvikleri kaynaklı 525mn TL net gelir kaydedilmiştir. Ek olarak, iştiraklerden net gelirler çoğunlukla TEC, TGS ve THY Opet kaynaklı 311mn TL’yi göstermiştir.  Şirketin FAVÖK rakamı 4Ç2020’ye göre %190,3 artarak 4Ç2021’de 11,3 milyar TL (1.143mn USD) seviyesinde gerçekleşirken (Piyasa beklentisi: 9,1 milyar TL), FAVÖK marjı 4Ç2020’deki %27,9’dan %30,6’ya yükselmiştir.

Finansman tarafında da kredi ve kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı giderleri sebebiyle 5,3 milyar TL net gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 2,2 milyar TL olurken, 249mn TL’lik vergi gideri sonrası 1,98 milyar net dönem karı açıklanmıştır.

Son çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2021’deki net dönem karı 8,2 milyar TL (959mn USD) olmuştur. 2020 yılındaki net dönem zararı 5,6 milyar TL (836mn USD) idi.

Türk Hava Yolları’nın hisse fiyatını, 2021 yılı gerçekleşmeleri ardından, özellikle kurlardaki yüksek artışlar kaynaklı beklentilerimizdeki yukarı yönlü değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 21,80TL’den 41,25TL‘ye yükseltiyoruz ve hisse için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım