BİM 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Bizim Menkul – (9.03.2022)

BIMAS 4Ç21 Analizi ve Hedef Fiyat Güncelleme

Mevcut Fiyat (Kapanış ) 76,50
Halk a Açıklık Oranı 60,00
Hedef Fiyat 113,57
Getiri Potansiyeli 48,5%

Beklentileri aşan karlılık…

 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,6 azalışla beklentilerin üzerinde 638,7 milyon TL net dönem karı açıkladı. Net karda yıllık bazda görülen azalışta Rekabet Kurumu cezasına ilişkin ayrılan 718,6 milyon TL’lik karşılık etkili oldu. 2021 yılı net dönem karı ise önceki yılın aynı dönemine göre %12,5 artarak 2.292,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

 2021 yılı son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre müşteri trafiğinde %2,9’luk, sepet hacmindeki %18,2’lik ve mağaza sayısındaki %12’lik artışın ve yüksek gıda enflasyonunun etkisiyle Şirket’in cirosu pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılındaki güçlü baz etkisine rağmen, %27,1 artarak 20.404,5 milyon TL’ye yükseldi.

 Şirketin brüt karı son çeyrekte yıllık %41,5 artışla 4.055 milyon TL olarak gerçekleşirken brüt kar marjı 1,2 puan artarak %19,9 oldu.

 Şirket, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 2.423,5 milyon TL faaliyet gideri sonrası bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,4 artışla 1.631,5 milyon TL esas faaliyet karı elde etti.

 Şirket, 2019 yılı birinci çeyreğinden itibaren mali tablolarını TFRS16 düzenlemesine uygun hale getirdi. 2021 yılı son çeyreğinde TFRS16 etkisi dahil yıllık %39,7 artışla 2.130,7 milyon TL FAVÖK elde ederken, 0,5 puan artışla %10,4 FAVÖK marjı elde etti. TFRS 16 etkisi hariç FAVÖK, yıllık %39,6 artarak 1.681 milyon TL olurken FAVÖK marjı, 0,4 puanlık artarak %8,2 olarak gerçekleşti.

 Şirket mağaza açılışlarına devam ederken 2021 yılı son çeyreğinde 7’si FİLE mağazası olmak üzere Türkiye’de toplam 155 mağaza ve Fas’ta 4 yeni mağaza açtı. Mısır’da ise mağaza açılışı gerçekleştirmedi. Böylece Şirket, 2021 üçüncü çeyrek sonunda 10.330 olan mağaza sayısını dördüncü çeyrekte 10.489’a yükseltti.

 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan BİM Market uygulaması ile beyaz eşya ve elektronik başta olmak üzere gıda dışı ürün satışları yapılmaktadır. 2021 yılı ikinci çeyreğinde online alışveriş kanalını devreye alan FİLE ise mobil uygulamasıyla İstanbul nüfusunun çok büyük bir kısmını kapsarken,11 ilde hizmet vermektedir.

 Rekabet Kurumu tarafından COVID-19 salgını sürecinde zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında şirkete verilen idari para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718,6 milyon TL olarak 17 Şubat 2022 tarihinde ödenmiş olup Şirket, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacağını açıklamıştır.

 Şirket, 2021 yılı karından toplamda 1.214,4 milyon TL olmak üzere hisse başına brüt 2 TL nakit kar payı dağıtmayı planlamakta olup 8 Mart 2022 hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi, %2,6 olarak hesaplanmıştır.

 Şirket, 2022 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Şirket, 2022 yılında %55(+-%5) ciro büyümesi, TFRS 16 etkisi dahil FAVÖK marjı %8,5 (+-%0,5), yatırımların satışlara oranının %3,2 olmasını beklemektedir.

 2021 yılında mağaza açılışlarını sürdüren BIMAS için 95,84 TL olan pay başı hedef fiyatımızı 113,57 TL’ye yükseltiyor, %48,5 getiri potansiyeli ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle Araştırma Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Kaynak: Bizim Menkul