Bağfaş 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (28.10.2019)

BAGFS – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI 3.Çeyrek Analizi

Bağfaş Gübre Fabrikaları 3. Çeyrek bilanço açıklanması sonrası oluşan 13,30 TL hisse fiyatı baz alındığında yıl başından bu yana yüzde 176 yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. Yılbaşından itibaren devam eden finansallarındaki iyileşmenin iki önemli nedeni var. Birincisi satışlardaki yaşanan gelişim, geçen yıla göre % 325 ve bir önceki çeyreğe göre % 22 artış ile özellikle yurtiçi satışların 9 aylık dönemler dikkate alındığında iki katından fazla ve yurtdışı satış oranınında da genel satışlar içindeki payı yaklaşık % 9 oranında azalmasına rağmen Almanya, Belçika, İrlanda ve Ukrayna gibi ülkelere ihraçat gerçekleşirken, Romanya’nın ise bu ülkeler dışında kaldığı görülüyor.

İkinci başlık ise kur farkından yaratılan gelir/gider kalemlerindeki değişim. Esas faaliyetlerden diğer giderlerde geçen yıl aynı çeyreğe göre yaklaşık 66 Milyon TL, 9 aylık dönemde ise 86 Milyon TL azalış gözlemleniyor. Aynı şekilde Finansman giderlerinde de krediler içindeki kur farkı giderleri 9 aylık süreçte 200 Milyon TL üzerinde azalarak 74,830 Milyon TL olarak gerçekleşmiş.

Genel olarak Genel yönetim ve pazarlama giderleri öngörülebilir şekilde geçen yılın aynı dönemine yakın gerçekleşirken, satışların maliyeti %79 ve özellikle geçen yılın %92 seviyelerinin çok altında. Çeyrekli bazda bir önceki çeyreğe göre Brüt Kar ve FVAÖK marjlarındaki düşüş 4. Çeyrek finansallarında devam edebilir, kur farkı gelir giderleri son çeyrekteki kadar pozitif yansımalarını göremeden satışlarda yılsonunu 3 çeyreklik bilanço performansına yakın kapatacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 4 çeyrek finansalları sonrasında olası yılsonunu sermaye üzerinde karlılıkla tamamlayabileceğini fakat hisse performansının yılsonunda endeks getirisi altında kalacağını düşünüyoruz. 12 aylık fiyat beklentimiz ise yüzde 55 yükseliş ile 20,15 TL olarak belirliyoruz.