ASELS: Reel getiri pozitif

Görüş güncelleme: ASELS

ASELS için mayıs 2021 ortasında bitmekte olan sıkışmadan bahsetmiştik: son durumda %16 getiri ve borsa endeksi karşısında %12 performans sonrası paralel seyretmektedir. Bir başka deyişle endeksi yenme isteği olgunlaşmaya devam edebilir, sıklığını model belirleyecektir. Döngü hali daha belirgin olacaktır.

Son 5 yıl endekse karşı: band içi hareket?

Haftalık gelişimin getirdiği algoritmik sinyal birikimi: mayıs 2021deki son 5 yıl hareketine göre daha pozitif dağılım oluşmuştur.

Daha pozitif dağılıma karşılık, performansın zayıflamaya başladığı haftaları da mayıstan bugüne gördük. Bir başka deyişle mayıs öncesine göre daha az pozitif haftalar yaşadık. Kıyaslamalı olarak değerlidir çünkü daha pozitif sinyal dağılımı karşısında anormallik anlamına gelmektedir.

Son 5 yıl mutlak gelişim: düşüş dönemi uyumsuzluk üretti

5 yıl gibi uzun dönem üzerinden kıyasladığımızda: hisseler içinde model eşiğine yaklaşanlar arasında en güçlülerden biridir. Kimi hisse eşiğine yaklaşmadan tekrar yükselişe geçmektedir. ASELS henüz bu “algoritmik olgunluk” durumunda değildir.

Son 5 yıl model eşik değeri: 13.01x (çok zayıf artan)

Buna karşılık sinyal dağılımı bahar 2021 dönemine göre çok daha pozitiftir. Tipik uyumsuzluklar gerilimi getiriye dönüştürmektedir. Geçmiş vakalar ile doğrulanabilir durumdur.

Günümüze döngüden kalanlar

Son 20-25 gün hareketi model eşik üzerinde pozitif etki gösterdi. Buna karşılık günlük sinyal dağılımı hafif geride kaldı. Bunun frenleyici etkisi olabilir ama ana trendi yukarıda belirtildiği gibi sürdürmeye engel değildir.

Son 5 yılın model bazlı eşiği: 16.26x  (zayıf olmayan artan yön)

 Algoritmik işlem için model

c = a – b (algoritma kara kutu modelin basit hali) – eşitlik

c = gelecekteki performans değişimi / değişim  (yerli/yabancı yatırımcı beklentisi, harekat planı özü)

a = model bazlı  belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritma kutusu)

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim

—>  performans ivmesini belirleyen  a,b  üzerinden gelen değişimlerdir.

1)      a, b ters yönlü hareket ettikçe uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar

a.       a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü)

b.      a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır   (satım yönü)

2)      Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar

3)      Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir