Şok Marketler 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (15.11.2021)

SOKM 3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in 3Ç21 dönemi ana ortaklık net kârı önceki yılın aynı dönemine göre %122, önceki çeyreğe göre ise %6 artarak 118,6mn TL’ye ulaştı. Piyasa beklentisi ise net kârın 109,6mn TL olması yönündeydi. Piyasa beklentisini aşan net kârdaki artışın temel nedenini oluşturan hâsılat; yıllık bazda %32, çeyreklik bazda da %5 arttı ve 7,21mlr TL seviyesine yükseldi. Satışların maliyeti hem yıllık hem de çeyreklik kıyaslamada hâsılata paralel artış sergiledi. Ayrıca pazarlama giderleri öncülüğünde artan faaliyet giderleri de yıllık bazda hâsılat ile paralel artış kaydetti. Pazarlama kalemindeki bu artışın önemli kısmını personel giderlerindeki yükseliş oluşturmaktadır. Vadeli alımlara ve ticari alacaklara ilişkin faiz giderinin düşüşü ile esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesi 140,1mn TL’den 111,1mn TL’ye gerileyerek bir miktar iyileşti. Böylece esas faaliyet kârı 3Ç20 dönemine göre %63 oranında artarak 320,2mn TL oldu. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklı net gelirler, cari dönemde artan faiz gelirlerinin etkisiyle 3,8mn TL’den 34,3mn TL’ye yükseldi ve net kârı destekleyen bir unsur oldu.

Şirket’in elde ettiği FAVÖK önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarken önceki çeyreğe göre stabil kaldı. Finansman net giderleri yıllık bazda 135mn TL’den 198,3mn TL’ye yükselerek kârlılığı baskılayan ana unsurlardan biri oldu. Finansman giderlerindeki yükseliş, alt kalemlerden olan kiralama yükümlülükleri faiz gideri ve POS nakit tahsilât giderlerinden kaynaklanmaktadır. Gelir tablosu geneline baktığımızda cari dönem hâsılatındaki artışa karşın maliyetlerin ve faaliyet giderlerinin de paralel oranda yükseldiğini görmekteyiz. Ayrıca diğer net giderlerdeki düşüşün kârlılığa pozitif etkisini EFK marjının 0,85 puan artışından teyit ediyoruz. Net kâr marjı ise 0,67 puan artarak %1,6 oldu. Nakit ve nakit benzerlerini önceki çeyreğe göre kıyasladığımızda vadeli mevduatlardaki artışın etkisi ile 1,29mlr TL’den 1,4mlr TL’ye yükseldiğini görmekteyiz. Buna karşın likidite oranları makul seviyelerin altındaki seyrini sürdürmektedir. Şirketin piyasa çarpanlarını değerlendirdiğimizde sektör ortalamalarının üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Beklentilere paralel gelen 3Ç21 dönemi finansallarını nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul