Arçelik Hisse Yorumu / Gedik Yatırım – (07.12.2018)

Şirket Ziyaret Notu

Sektör Beklentileri: 2017’nin büyük bölümünde geçerli olan ÖTV indiriminin beyaz eşya sektöründe talebi öne çekmiş olması ve yıllık %14 pazar büyümesi yaşanmasının ardından, 2018’de talepteki zayıflık devam etmekte; ve yılın son iki ayında geçerli olacak ÖTV indirimine rağmen ilk 10 aylık pazar gerilemesine parallel olarak sektörün yılı %16 daralmayla kapatacağını tahmin etmekteyiz. 2019 yılında ise sektörel toparlanmanın tam olarak gerçekleşmeyeceğini ve adet bazında daralmanın %5 civarında olabileceğini düşünmekteyiz. Global tarafta ise 2018-2019 yıllarında %2’şer büyüme beklemekteyiz.

Konsolide Ciro: Şirket yıl içerisinde ürün fiyatlarına %45 civarında zam yapmıştır. Konsolide ciro 3Ç2018’de %41,5 artarken, zayıf iç talep nedeniyle bunun %34’ü kur etkisinden kaynaklanmaktadır. 4Ç’de ortalama döviz kurlarının 3Ç ile yaklaşık olarak aynı kalacağı fakat 4Ç2017’ye kıyasla yine de yüksek olacağı varsayımı ile kur etkisininin yıllık ciro artışına olumlu etki yapacağını ve çeyreksel bazda cironun yıllık %30 artacağını öngörmekteyiz.

Finansal Kaldıraç: 3,15 Net Borç/FAVÖK, 0,81 Net Borç/Özsermaye ve 7,3 milyar TL net borç pozisyonu bulunan şirketin yaklaşık olarak 1Ç2019’da 1,6 milyar TL, 2Ç2019’da ise 0,6 milyar TL borç itfası bulunmaktadır. Büyük ölçüde işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan bu TL bazlı borçların faizinin 2018’deki %15ler seviyesinden 2019’da %30 seviyesine kadar yükselebileceğini düşünmekteyiz.

Maliyetler ve Marjlar: Nakit döngüsünde, hammadde ortalama olarak 2,5-3 ayda bitmiş mamul olarak stoklardan çıkarak satılan malın maliyetine girmektedir. Döviz kurunun olumlu maliyet etkisi bu sebeple 3Ç’de marjlarda görülmektedir. 4Ç’de bu etkinin bir miktar terse dönerek marjları olumsuz etkilemesini beklemekteyiz. FAVÖK marjı 3Ç’de 10,2%, 9 ayda ise %9,7 olarak gerçekleşmiştir. Global ekonomik talebin canlı olmaması nedeniyle son bir yıllık dönemde hammadde fiyatları durağan seyretmekte ve bu durum sektör şirketlerini olumlu etkilemektedir. Netice itibariyle FAVÖK marjının 2018 yılının tamamında %9,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklemekteyiz.

Yorum: Son 12 ayda nominal olarak %21 değer kaybeden ve BİST-100’e rölatif olarak %10 düşük performans gösteren Arçelik hissesi, 6x 2019T FD/FAVÖK çarpanı seviyesinden işlem görmektedir. Global benzer şirketlerin hisselerinin ortalama olarak 6,5x çarpanla işem görüyor olması sebebiyle, hissenin mevcut faaliyet karlılığı seviyesinde büyük ölçüde normal bir fiyatlamaya sahip olduğunu düşünmekteyiz. Başarılı bir iş modeli olan ve global olarak hızlı ama planlı bir büyüme stratejisine sahip bulunan şirketin, yurt içi ekonomik konjonktürün olumluya dönmeye başlaması ve iç talebin canlanmaya başlaması halinde faaliyet karlılığını hızla artırabileceğini ve bu durumun hisse performansını orta vadede olumluya çevirebileceğini düşünmekteyiz. Kısa vadede ise ÖTV indiriminin 2019 yılında devam edip etmeyeceği ile ilgili karar, hisse performansı üzerinde etkili olacaktır.

Raporun tamamı için tıklayın.
Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN