Arçelik 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (30.07.2018)

Arçelik 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Şirket, 2Ç18’de 6.512 mn TL satış geliri (konsensüs: 6.400 mn TL), 548 mn TL FAVÖK (konsensüs: 579 mn TL) ve 144 mn TL net kar (konsensüs : 192 mn TL ) açıklamış olup, finansal sonuçlar piyasa beklentilerinin altında kalmıştır.

Net satışlar 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23.3, geçen yılın aynı çeyreğine göre %28,7 artışla 6.51 milyar TL olmuştur. 2018 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %21.6 artışla 11.79 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk yarısında yurtiçi ürün fiyatlarına yapılan %8’lik fiyat artışı ve toplam gelirlerin %64’ünü oluşturan yurtdışı satışların güçlü performansı satış gelirlerindeki artışa destek olmuştur. Yurtdışı satış gelirleri %38,4’lük artış kaydetmiştir. Grundig beyaz eşya satışları %66’ya yakın büyüyerek önemli bir performans göstermiştir. Aynı zamanda Pakistan operasyonlarının konsolidasyonu ile 2.çeyrekte Rupi bazında %20 büyüme sağlanması da satış gelirlerindeki büyümeye katkı sağlamıştır. Toplam satış gelirlerinin %72’sini oluşturan beyaz eşya satışları 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30 artışla 4,7 mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yurtiçi satış gelirleri de %14,5 büyüme sergilemiştir.

FAVÖK 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,8 artışla 547.5 milyon TL olmuştur. 2018 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %12.2 a r t ı ş l a 1.06 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 2. çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre 1.38 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.27 puan düşüşle %8.4 olmuştur. Zayıf TL ve Pakistan rupisi, eur/usd paritesindeki hafif zayıflama ve daha düşük karlılığa sahip klima satışlarının ciro içinde artan payı FAVÖK marjındaki gerilemenin nedenleri arasında sayılabilir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18.7, geçen yılın aynı çeyreğine göre %43.9 oranında d ü ş ü ş l e 143.83 milyon TL olmuştur. Artan net finansman giderleri net karı baskı altına almıştır. Şirketin net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15.00 artış gösterdi. Böylelikle 2018 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %36.31 artışla 6.49 milyar TL olmuştur.

2018 yılı Beklentileri: TL bazında %20 ciro artışı büyüme beklentisini %25’e revize ederken, FAVÖK marjı öngörüsünü %10’dan %9,5’a ve 2,38 – 2,62 mlr TL olan FAVÖK beklentisini 2,35 – 2,60 mlr TL’ye düşürmüştür. Uzun vadeli FAVÖK marjı beklentisi ise %11’dir.

SONUÇ: Hisse fiyatları 5,9 FD/FAVÖK ile işlem görürken, geçtiğimiz yıldan bu yana %51 değer kaybederek makul fiyatlara gerilemiştir. Zayıf TL maliyetler, piyasa koşulları, ve nakit akışı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. TL’de görebileceğimiz normalleşme ile birlikte şirketin beklentilerini yakalayabileceğini ve bunun hisse fiyatlarına yansımalarını görebileceğimizi düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.