Anadolu Efes 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (6.05.2021)

AEFES / Anadolu Efes 2021 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Net kar 1Ç21 döneminde arttı

Şirket, 1Ç21 döneminde 295,2 mn TL net kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 194,1 milyon TL düzeyindeydi. Net kar bir önceki çeyreğe göre %242 artış göstererek 295,2 milyon TL oldu. Net kardaki pozitif sapmada vergi giderlerindeki baskıya karşın cirodaki artış ve gelirlerdeki artış etkili olmuş görünür. Net kar marjı yıllık bazda 7,6 puan artış göstererek %4,8 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri yıllık bazda %36,5 artış gösterdi

Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi %13,2 oranında artarak 23,2 mhl seviyesinde gerçekleşti. Bu çeyrekteki bu güçlü hacim artışına hem bira hem de meşrubat operasyonları katkı sağladı. Rusya bira operasyonları dönem içinde bira satış hacmini destekledi. Net satış gelirleri %36,5 oranında artarak 6.159 milyon TL’ye yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış net satış gelir büyümesi ise %27,0 ile yine güçlü bir seviyede gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %4 azaldı. Brüt kar yıllık %47,6 artışla 2,0 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık 2,4 puan artışla %31,7 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK 655,9 milyon TL oldu

FAVÖK yıllık bazda %153 artış gösterirken, çeyreksel bazda %27,3 azalış gösterdi ve 655,9 milyon TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 4,9pu an artışla %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %14,1 FAVÖK marjı elde edilmişti.

Net borç pozisyonu artıyor

Şirketin net borç pozisyonu 2020 yılının aynı dönemine göre %4,2 azalırken, bir önceki çeyreğe göre %54,1 artarak bu dönemde 5,6 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,1 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın net borç çevirme konusunda her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Cari oran 1.25 ve likidite oranı 1 seviyesi ile ideal düzeyde. 31 Mart 2021 itibariyle şirketin 126,7 milyon TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri azaldı

Şirketin nakit değerleri 2020 yıl sonuna göre 712,7 milyon TL azalarak 7,8 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 352,8 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 434,6 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 856,1 milyon TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme

Anadolu Efes’in 1Ç bilanço sonuçlarını olumlu bulduk. Düşük çapanlarla işlem gören AEFES’in görece iskontolu olduğunu düşünüyoruz. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle Şirketin satışlarının teorik olarak yükselebileceği bir ortama giriyoruz. Ayrıca yurt içinde bu yıl 2. çeyrekte satışların geçen yıla kıyasla artış göstermesini bekliyoruz. Teknik olarak mevcut pozisyonlar 23.20 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. 23.20 seviyesine doğru oluşabilecek bir gerileme alım fırsatı verebilir.

Kaynak: İntegral Yatırım