Kardemir 2021 3 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (6.05.2021)

KRDMD / Kardemir D – 1Ç21 Bilanço Analizi

Kardemir (KRDMD) 1 çeyrek dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket 1Ç dönemde 501.2 milyon TL net kar yazdı. Şirket geçen 1Ç döneminde 161.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net kar çeyreğe göre %10 arttı. 1Ç dönemde piyasa beklentisi olan 417,7 milyon TL seviyesinin üzerinde bir kar geldi. Net kardaki pozitif sapmada ciroda %80 artış, finansal yatırımlardan elde edilen temettü gelirleri ve finansman gelirleri etkili olmuş. Vergi öncesi kar 612.8 milyon TL olarak gerçekleşmiş .111 milyon TL vergi gideri net karı bir miktar törpülemesine karşın güzel bir kar rakamı geldi.

Şirket’in satış gelirleri ise geçen yıla göre %80 artışla 1.869 milyon TL seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi 2.580 milyon TL düzeyindeydi. Esas Faaliyet karı ise %788, FAVÖK rakamı ise %513 arttı. Böylelikle FAVÖK 815mn TL ile 790mn TL olan piyasa beklentisini aştı.

Marjlar arttı… 1Ç döneminde kar marjlarında güzel atışlar gerçekleşti. Kar marjlarındaki artışta ürün satış fiyatlarındaki yükselişin büyük etkisi var. FAVÖK marjı da yıllık 21,1 puan artışla %29,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %26,1 FAVÖK marjı elde edilmişti. Brüt kar marjı yıllık 21,4 puan artışla %28,8 seviyesinde gerçekleşti. Net kar marjı yıllık bazda 29,0 puan artış göstererek %18,4 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar bazında satışlar arttı… Dolar bazında yıllıklandırılmış satışlar rekor seviyeye ulaştı. 2021 yılı 1Ç dönemde yıllıklandırılmış satışlar 818 milyon $ oldu. 2018 yıl sonunda 794.5 milyon $ açıklanması sonrası bu en yüksek rakam oldu.

Net borç pozisyonu azalıyor… Şirketin net borç pozisyonu 2020 yılının aynı dönemine göre %90,7 azalırken, bir önceki çeyreğe göre %80,6 azaldı. Bu dönemde net borç 157,3 milyon TL oldu. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu rasyo 2011’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. 31 Mart 2021 itibariyle şirketin 73.9 milyon $ ve 124.7 milyon € olmak üzere toplam 1,8 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır. Döviz kurlarının yükselmesi kur farkı giderine neden olabilir.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2020 yıl sonuna göre 487,7 milyon TL artarak 1,9 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 689,7 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 48,0 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 154,0 milyon TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme… 1Ç dönemde çelik fiyatlarındaki artış ve avantajlı maliyet yapısı Kardemir’in finansallarına olumlu etkilemiş. Şirketin 1Ç21 dönemi finansal sonuçlarını ve kar marjlarındaki güçlenmeyi olumlu buluyoruz. KRDMD 2.0x Pd/dd çapanı ile tarihsel ortalamaların üzerinde, primli görünüyor. Buna karşın fd/FAVÖK rasyosuna göre 4.64x ile iskontolu işlem görüyor. Bu finansal sonuçlarla KRDMD’nin sabah açılışta pozitif etkilenmesi beklenebilir.

Kaynak: İntegral Yatırım