Anadolu Efes 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (24.02.2022)

4Ç21 Bilanço Değerlendirmesi

Endeksin Üzerinde Getiri
Cari Fiyat: 28.52TL
12 Aylık Hedef: 41TL

Operasyonel olmayan giderlerin düşük gerçekleşmesi ile beklentilerinden daha az zarar açıkladı: Anadolu Efes 4Ç21’de 198 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa 347 milyon TL zarar açıklanmasını bekliyordu. Operasyonel karın beklentilerin altında kalmasına ve ertelenmiş vergi gideri kaydedilmesine rağmen zararın beklentilerden daha düşük olması büyük ölçüde operasyonel olmayan giderlerin beklentilerden daha düşük gerçekleşmesinden kaynaklandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 126 milyon TL net kar açıklamıştı. Geçen seneye göre operasyonel kardaki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda düşüş Anadolu Etap’ın TL’nin değer kaybından kaynaklanan kur farkı zararlarından ve ertelenmiş vergi giderinden kaynaklandı. Konsolide gelirler 11 milyar TL açıklanırken, piyasa beklentisinin 11% üzerinde gerçekleşti (Ak Yatırım: 9.9 milyar TL, piyasa: 9.8 milyar TL). Konsolide gelirler %5 hacim artışı, fiyat artışları ve uluslararası operasyonların kur çevrim farkları sayesinde yıllık bazda %71 artış gösterdi. Kur etkisinden arındırılmış büyüme %35 gerçekleşti. Konsolide FAVÖK maliyet artışları nedeniyle gelir büyümesine göre görece daha düşük %62 büyüme ile 1.5 milyar TL’ye ulaşırken piyasa beklentisinin %10 altında kaldı (Ak Yatırım: 1.6 milyar TL, piyasa: TL1.6 milyar TL).

Yorum: Şirket, beklentilerden daha az zarar açıklarken, buradaki olumlu sapmanın daha çok operasyonel olmayan kalemlerden kaynaklanmış olması ve operasyonel karın beklentilerin altında kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz. Şirket’in 2022 öngörülerinde de önemli bir sürpriz bulunmuyor.

2022 öngörüleri: Şirket yönetimi yüksek fiyat artışları nedeniyle toplam bira grubu satış hacminin orta-tek haneli daralmasını ancak bira gelirlerinin kur çevrim farklarından arındırılmış olarak orta-onlu yüzdelerde büyümesini bekliyor. Bira grubu FAVÖK marjının ise yüksek enflasyon ortamı ve artan maliyet baskılarından olumsuz etkilenerek yıllık bazda 100 baz puan civarı daralmasını öngörüyor. 2022 öngörüleri genel olarak bizim beklentilerimize paralel.

Temettü verimi %6.5 gerçekleşti: Anadolu Efes Yönetim Kurulu Genel Kurul’un onayına 1098milyon TL (hisse başı 1,8545 TL) brüt nakit temettü ödeme teklifi yapma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı bizim 950 milyon TL olan beklentimizin üzerinde yer alıyor. Temettü dağıtımına 20 Mayıs’tan itibaren başlanması planlanıyor. Temettü dağıtım oranı %103’e, temettü verimi %6,5’e denk geliyor.

AL tavsiyemizi yineliyoruz: Mevcut hedef değerimiz 41TL’ye %44 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hisse 3.9 FD/FAVÖK çarpanı ile benzerlerine %65 iskontolu işlem görüyor. İskontonun son 3 yıllık ortalaması olan %55’e göre genişlediği görülüyor.

Kaynak: Ak Yatırım