Tekfen Holding 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (24.02.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 22,56
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 28,00
Potansiyel Getiri %24

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %44,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %55,0 artışla 5.2 milyar TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net satışları %38,3 artışla 16.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK 3. çeyrekte 337.9 milyon TL, 4. çeyrekte faiz, vergi ve amortisman öncesi zararı 476.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte 463.2 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 353.3 milyon TL net zararı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %85,2 artışla 353.3 milyon TL olmuştur. 2020 yılında 60.1 milyon TL net zarar açıklayan şirket, 2021 yılında 839.2 milyon TL net kar açıklamıştır. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %42,9 artışla 1.6 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç21’de 5.203 mn TL satış geliri (kons: 5.363 mn TL-Gedik: 5.350 mn TL), 476 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (kons: 552 mn TL-Gedik: 558 mn TL) ve 353 mn TL net zarar (kons: 608 mn TL-Gedik: 495 mn TL) açıklamıştır. Güçlü kimya segmenti katkısına karşın, taahhüt segmentinin önemli ölçüdeki operasyonel zararları karlılık üzerinde baskı yaratmıştır. 4Ç21’de taahhüt segmenti 1,34 milyar TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar ve 1,67 milyar TL net zarar elde ederek konsolide finansalları negatif etkilemiştir. Rusya’daki Kharampur doğalgaz boru sahası ve Gazprom ana boru hattı projesinden 45 milyon dolar zarar ve Suudi Arabistan’daki Haradh uydu kompresör istasyonları boru hatları projesinden 96 milyon dolarlık zarar zayıf rakamların ana sebebidir. Kharampur’da Covid19 pandemisi, olumsuz hava koşulları ve gecikmeler maliyet artışlarına neden olurken, Haradh’ta Covid-19 salgını ve işverenin bazı gecikmeleri zarara neden olmuştur. Eylül 2021’de 1,46 milyar dolar olan birikmiş iş yükü, 2021 yıl sonunda 1,26 milyar dolara gerilemiştir. TL’deki değer kaybı ve artan ürün fiyatları sonrası kimya segmenti gelirleri yıllık %148 artışla 2,7 milyar TL olmuştur. Toplam satış hacmi yıllık %2 azalarak 530 bin tona gerilese de, TL bazında satış fiyatı iç piyasada %163 artarak 4Ç21’deki güçlü performansı desteklemiştir. FAVÖK 851 milyon TL, FAVÖK marjı %31,4 olmuştur (4Ç20: 258 mn TL; %23,5). Kimya segmentinde şirket, yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle pazarda beklenen daralmanın bir sonucu olarak 2021’de %88 olan kapasite kullanımının 2022’de %70’e düşmesini beklemektedir. Hizmetler segmenti 59 milyon TL’lik pozitif FAVÖK katkısı, tarım ve yatırım segmentleri ise sırasıyla 21 ve 37 milyon TL negatif FAVÖK katkısı vermiştir. Eylül 2020’de 134 milyon dolar olan konsolide net nakit pozisyonu, 2021’de yatay kalarak 129 milyon dolar olmuştur. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 3,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım